IV Polski Kongres Geologiczny – aktualizacja

Polskie Towarzystwo Geologiczne, Oddział Poznański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wielkopolska społeczność geologów we współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym serdecznie zapraszają do udziału w IV Polskim Kongresie Geologicznym, który odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2020 roku w Poznaniu. Nowe informacje dostępne w komunikacie wydanym przez organizatorów: Komunikat (1.5 Mb) 06.10.2020r

Zmarł prof. Roman Ney

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 25 sierpnia 2020 roku zmarł Ś.P. prof. dr hab. inż. Roman Ney. Profesor Roman Ney był członkiem Oddziału Karkowskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego i Polskiej Akademii Umiejętności. Przez kilkadziesiąt lat był pracownikiem Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego (obecnego Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska) oraz Wydziału Energetyki i Paliw AGH. Dwukrotnie, w latach 70’tych oraz na przełomie lat 70 i 80’tych był rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 1995-2001 kierował Katedrą Polityki Energetycznej

Walne Zebranie – Oddział Krakowski

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTG zaprasza na WALNE ZEBRANIE, które odbędzie się w dniu: 10 września 2020 r. (czwartek) o godzinie 1700 w auli Ośrodka Badawczego ING PAN przy ul. Senackiej 1 w Krakowie. podczas zebrania nastąpi : przedstawienie sprawozdania rocznego; wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów, który odbędzie się jesienią w 2020 r. W związku z panującą pandemią COVID-19 podczas zebrania obowiązywać będzie zachowania 1,5 m odległości między jego uczestnikami oraz zasłanianie ust

Zmarł prof. Marek Cieszkowski

Pogrążeni w smutku informujemy, że w dniu 23.08.2020 r. odszedł nasz kolega Ś.P. prof. dr hab. inż. Marek Cieszkowski. Ś.P. prof. dr hab. inż. Marek Cieszkowski był wieloletnim członkiem Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Austriackiego Towarzystwa Geologicznego, Komisji Nauk Geologicznych PAN oraz Rady Gorczańskiego Parku Narodowego. Był absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Karierę naukową rozpoczął w Oddziale Krakowskim Państwowego Instytutu Geologicznego i kontynuował ją przez kilkadziesiąt lat w Instytucie Nauk

Zmarł prof. Marek Doktor

Z żalem informujemy, że w dniu 19.08.2020 r. odszedł Ś.P. prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Doktor. Marek Doktor był wieloletnim członkiem Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego, a w latach 1998-2012 sekretarzem redakcji czasopisma  Annales Societatis Geologorum Poloniae. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, doktorat i habilitację uzyskał w Instytucie Geologii PAN, gdzie kontynuował karierę naukową. Przez ostatnie kilkanaście lat był zawodowo związany z Wydziałem Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, gdzie