IV Kongres Geologiczny – Covid-19

W związku z sytuacją epidemiczną na terenie Polski, chcielibyśmy Państwa poinformować, że decyzja dotycząca dalszych losów IV Polskiego Kongresu Geologicznego podjęta zostanie na początku maja. Mamy nadzieję, że wówczas będziemy mogli przekazać Państwu dobre wieści. W związku z licznymi pytaniami, informujemy również, że osoby, którym nie udało się jeszcze dokonać płatności za Kongres będą mogły zrobić to w późniejszym terminie (w niezmienionej wysokości). Komitet Organizacyjny IV Polskiego Kongresu Geologicznego

REFERAT – ODDZIAŁ KRAKOWSKI

W imieniu Zarządu Oddziału Krakowskiego PTG zapraszam na posiedzenie naukowe, które odbędzie się o godzinie 17.00 w dniu 27 lutego (czwartek) 2020 r., w auli Ośrodka Badawczego ING PAN (ul. Senacka1, Kraków). Referat pt. Dolnooligoceńskie turbidyty węglanowo-silikoklastyczne – wyniki obserwacji makro- i mikroskopowych (okno tektoniczne Szczawy, jednostka przedmagurska) Zaprezentuje: Piotr Siwek (WGGiOŚ, AGH)

Ś. P. Prof. Joachim Szulc

W dniu 29 stycznia 2020 odszedł od nas Ś. P. Prof. dr  hab. Joachim Szulc członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geologicznego i przewodniczący Rady Redakcyjnej Annales Societatis Geologorum Poloniae. Doświadczony i zasłużony geolog, nauczyciel, badacz skał węglanowych i znawca Alpidów. Jeden z inicjatorów i przewodniczący Rady Naukowej I Polskiego Kongresu Geologicznego.

Referat – Oddział Krakowski

W imieniu Zarządu Oddziału Krakowskiego PTG zapraszam na posiedzenie naukowe, które odbędzie się o godzinie 17.00 w dniu 30 stycznia (czwartek) 2020 r., w auli Ośrodka Badawczego ING PAN (ul. Senacka1, Kraków). Referat pt. Wpływ erupcji wulkanów na klimat i środowisko Polski Zaprezentuje: Andrzej Gałaś (WGGiOŚ, AGH)

Ś. P. Prof. Stanisław Lorenc

W dniu 19 stycznia 2020 odszedł od nas Ś. P. Prof. zw.  dr  hab. Stanisław Lorenc członek honorowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego.Były Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych. Wybitny geolog, wielki autorytet w geologii Sudetów i oceanologii. Wychowawca wielu pokoleń geologów. Wyrażamy wielki żal po stracie Przyjaciela, skromnego, wysokiej kultury osobistej, życzliwego Człowieka,  Wybitnego Geologa. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Geologicznego