Zmarł Prof. Henryk Kucha

Ze smutkiem informujemy, że w dniu 11 lipca 2020 roku zmarł Śp. prof. dr hab. inż. Henryk Kucha, emerytowany profesor Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Profesor był wieloletnim członkiem Oddziału Krakowskiego PTG i laureatem licznych nagród, zarówno naszego jak i zagranicznych towarzystw geologicznych. Był powszechnie cenionym geologiem, specjalistą wielu dziedzin z zakresu geologii złóż oraz ochrony środowiska. Jego badania przyczyniły się m.

Zmarł dr inż. Leszek Chudzikiewicz

Z przykrością informujemy, że 5 maja 2020 r. w wieku 72 lat odszedł Ś.P. dr inż. LESZEK CHUDZIKIEWICZ Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego, zarządu Oddziału Krakowskiego PTG i Rady Redakcyjnej Annales Societatis Geologorum Poloniae. Doświadczony geolog, absolwent AGH, zawodowo związany z Instytutem Nauk Geologicznych PAN. Polskiej geologii zasłużył się także jako wieloletni wydawca czasopism Studia Geologica Polonica i Geologia Sudetica. Osoba, której życzliwości i uczynności będzie brak

IV Kongres Geologiczny 2021

W związku z wyjątkową sytuacją związaną z ogólnoświatową pandemią, Komitet Organizacyjny IV Polskiego Kongresu Geologicznego wraz ze współorganizatorami oraz władzami Polskiego Towarzystwa Geologicznego podjęły decyzję o przeniesieniu IV Polskiego Kongresu Geologicznego na rok 2021. Dokładny termin zostanie podany jesienią. Program Kongresu oraz zaplanowane wycieczki nie powinny ulec zasadniczym zmianom. Zaakceptowane do druku abstrakty zostaną wydrukowane w ramach przyszłorocznego Kongresu. Informujemy, że osoby, które zakładają brak możliwości uczestnictwa

IV Kongres Geologiczny – Covid-19

W związku z sytuacją epidemiczną na terenie Polski, chcielibyśmy Państwa poinformować, że decyzja dotycząca dalszych losów IV Polskiego Kongresu Geologicznego podjęta zostanie na początku maja. Mamy nadzieję, że wówczas będziemy mogli przekazać Państwu dobre wieści. W związku z licznymi pytaniami, informujemy również, że osoby, którym nie udało się jeszcze dokonać płatności za Kongres będą mogły zrobić to w późniejszym terminie (w niezmienionej wysokości). Komitet Organizacyjny IV Polskiego Kongresu Geologicznego