Tytuł czasopisma:Agrogeologiska Kartblat i skalan 1:20000 med Beskrivningar Seria A
Podtytuł / nowy tytuł:
Wydawca:Sveriges Geologiska Undersökning
Miejsce wydania:Stockholm
Rok wydania:1947-1966
Tom, zeszyt:1-10
Sygnatura:1007
Uwagi: