Tytuł czasopisma:Directory Series
Podtytuł / nowy tytuł:
Wydawca:Division of Geology,Department of Conservation State of Indiana
Miejsce wydania:Bloomengton
Rok wydania:1948-1960
Tom, zeszyt:1-8
Sygnatura:280
Uwagi: