Tytuł czasopisma:Norges Geologiske Undersökelse (ser. Bulletin, Skrifter – numeracja ciągła)
Podtytuł / nowy tytuł:
Wydawca:Geological Survey of Norwey
Miejsce wydania:Oslo
Rok wydania:1955-2005
Tom, zeszyt:147-294, 296-327, 330- 390, 392-426, 428-445 Sp. Publ. 4, 5
Sygnatura:130
Uwagi: