Tytuł czasopisma:Oklahoma Geology Notes
Podtytuł / nowy tytuł:
Wydawca:Oklahoma Geologicaql Survey
Miejsce wydania:Norman
Rok wydania:1960-2006
Tom, zeszyt:20-66
Sygnatura:743
Uwagi: