Tytuł czasopisma:Report
Podtytuł / nowy tytuł:
Wydawca:Bureau of Mineral Resources, Geology and Gephysics
Miejsce wydania:Canberra
Rok wydania: 19?4-1990
Tom, zeszyt:1-4, 6-13, 15, 17, 18, 20, 22, 24-26, 28, 29, 33, 37, 38, 41, 46-48, 53,54, 58-63, 72, 73, 77, 78, 81, 91, 105, 111, 118-120, 123, 125, 129, 131, 134, 150, 162, 165, 169, 176, 179, 180, 182, 183, 185-188, 192, 195, 198, 199, 200, 202, 208, 214, 215, 219, 220, 221, 224-226, 229, 230, 233, 236, 239, 241-244, 246, 247, 251-268, 270, 272-290, 292-298, 301 Mikrofisze: 186, 191, 193, 203, 206, 207, 209-213, 217, 218, 222, 223, 243, 248, 250
Sygnatura:90
Uwagi: