Ogólnopolskie Posiedzenia Naukowe PTG – Oddział Krakowski – 25.03.

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowe, w ramach którego mgr inż. Piotr Strzelecki (WGGiOŚ AGH) wygłosi referat pt.: „Odkodowując skały – analiza mikrostruktury skał przy wykorzystaniu  rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej, analizy obrazu i statystyki wielowymiarowej” Referat zostanie wygłoszony 25 marca 2021r. (czwartek, godz. 17.00). Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDI3NGJiMTktYmFjZS00MmYwLThjOTktOTM3ZjY4MDM4N2Qy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%2280642246-e033-4d89-b493-f81486d13995%22%7d Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Referat – Odział Wrocławski

Serdecznie zapraszamy Państwa na odczyt Oddziału Wrocławskiego PTG, który odbędzie się w najbliższy czwartek, 11.02.2021 r. o godzinie 17:17 w ramach posiedzeń naukowych PTG i Stowarzyszenia Geologów Wychowanków Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest to pierwszy, inauguracyjny referat Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego odbywający się w formule on-line. Gorąco zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w referatach tego cyklu i w dyskusjach.  Odczyt pt.  “Odkrycie złóż miedzi przyczynkiem do gospodarczego i społecznego rozwoju Dolnego Śląska”  wygłosi: dr Cezary Bachowski (KGHM

Walne Zebranie – Oddział Krakowski

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTG zaprasza na WALNE ZEBRANIE, które odbędzie się w dniu: 10 września 2020 r. (czwartek) o godzinie 1700 w auli Ośrodka Badawczego ING PAN przy ul. Senackiej 1 w Krakowie. podczas zebrania nastąpi : przedstawienie sprawozdania rocznego; wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów, który odbędzie się jesienią w 2020 r. W związku z panującą pandemią COVID-19 podczas zebrania obowiązywać będzie zachowania 1,5 m odległości między jego uczestnikami oraz zasłanianie ust

Zmarł dr inż. Leszek Chudzikiewicz

Z przykrością informujemy, że 5 maja 2020 r. w wieku 72 lat odszedł Ś.P. dr inż. LESZEK CHUDZIKIEWICZ Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego, zarządu Oddziału Krakowskiego PTG i Rady Redakcyjnej Annales Societatis Geologorum Poloniae. Doświadczony geolog, absolwent AGH, zawodowo związany z Instytutem Nauk Geologicznych PAN. Polskiej geologii zasłużył się także jako wieloletni wydawca czasopism Studia Geologica Polonica i Geologia Sudetica. Osoba, której życzliwości i uczynności będzie brak

IV Kongres Geologiczny 2021

W związku z wyjątkową sytuacją związaną z ogólnoświatową pandemią, Komitet Organizacyjny IV Polskiego Kongresu Geologicznego wraz ze współorganizatorami oraz władzami Polskiego Towarzystwa Geologicznego podjęły decyzję o przeniesieniu IV Polskiego Kongresu Geologicznego na rok 2021. Dokładny termin zostanie podany jesienią. Program Kongresu oraz zaplanowane wycieczki nie powinny ulec zasadniczym zmianom. Zaakceptowane do druku abstrakty zostaną wydrukowane w ramach przyszłorocznego Kongresu. Informujemy, że osoby, które zakładają brak możliwości uczestnictwa