Og. Pos. Nauk. PTGeol – 26.10.2023

Polskie Towarzystwo Geologiczne zaprasza na posiedzenie naukowe, podczas którego dr hab. Tomasz Kawalec (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ) przedstawi referat pt.: „Kosmiczna optyka – jak badać pochodzenie wody na Ziemi” Posiedzenie odbędzie się: 26 października 2023r. (czwartek, godz. 17.15) Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 17.00): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWJiNjM0NmItODJlMS00MzE2LThjOWUtZGM1YjA3Mjc5N2Iz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d Dr hab. Tomasz Kawalec jest adiunktem w Zakładzie Fotoniki Wydziału Fizyki, Astronomii

Og. Pos. Nauk. PTGeol – jesień 2023

Drodzy członkowie i sympatycy PTGeol! Po wakacyjnej przerwie wracamy do naszych spotkań w ramach Ogólnopolskich Posiedzeń Naukowych. Tradycyjnie zadbaliśmy o różnorodność przedstawianych zagadnień i do wygłoszenia referatów zaprosiliśmy uznanych naukowców z różnych ośrodków naukowych. W zamieszczonym poniżej kalendarzu na ostatnie miesiące 2023 r. znajdują się referaty wykraczające poza zagadnienia geologiczne. W październiku dowiemy się o współczesnych badaniach fizyków nad obecnością wody w Kosmosie. Spotkanie listopadowe poświęcone będzie rozważaniom filozoficznym dotyczącym

Żegnamy dr. Władysława Moryca

W wieku 95 lat odszedł dr Władysław Moryc, był wieloetnim członkiem Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Zasłynął jako geolog naftowy, współodkrywca i dokumentator szeregu złóż w Karpatach i na przedgórzu Karpat, autor wielu map geologicznych i tektonicznych Polski, wieloletni kierownik Ośrodka Opracowań Geologicznych GN “Geonafta” w Krakowie. Pogrzeb odbędzie sie na cmentarzu Rakowickim w Krakowie w dniu 18. października 2023 r. Żegnają Koleżanki i Koledzy z Polskiego Towarzystwa Geologicznego.

Odszedł prof. Wojciech Nemec

Przed tygodniem, w swoim domu w Bergen, zmarł nagle profesor Wojciech Nemec, emerytowany profesor Uniwersytetu w Bergen, laureat nagrody naukowej im. Ludwika Zejsznera za rok 1977, członek redakcji Annales Societatis Geologorum Poloniae od 2012 roku. Był człowiekiem niezwykle utalentowanym, światowej sławy sedymentologiem, badaczem o bardzo szerokich horyzontach naukowych. Profesor Wojciech Nemec odszedł będąc w pełni sił twórczych, był świetnym naukowcem i kolegą, którego niełatwo będzie zastąpić. Żegnają

60-lecie Oddziału Świętokrzyskiego PTGeol

Zarząd Oddziału Świętokrzyskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego oraz Dyrekcja Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego serdecznie zapraszają na: Sesję poświęconą obchodom 60-lecia Oddziału Świętokrzyskiego PTGeol połączoną z odsłonięciem tablicy pamiątkowej Zbigniewa Rubinowskiego Sesja odbędzie się w dniu 19 października 2023 r. o godzinie 13:00 odbędą się w Muzeum Geologicznym Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB przy ul. Zgoda 21 w Kielcach Program sesji : 13:00 Otwarcie