Zmarł prof. Roman Ney

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 25 sierpnia 2020 roku zmarł Ś.P. prof. dr hab. inż. Roman Ney. Profesor Roman Ney był członkiem Oddziału Karkowskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego i Polskiej Akademii Umiejętności. Przez kilkadziesiąt lat był pracownikiem Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego (obecnego Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska) oraz Wydziału Energetyki i Paliw AGH. Dwukrotnie, w latach 70’tych oraz na przełomie lat 70 i 80’tych był rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 1995-2001 kierował Katedrą Polityki Energetycznej

Zmarł prof. Marek Cieszkowski

Pogrążeni w smutku informujemy, że w dniu 23.08.2020 r. odszedł nasz kolega Ś.P. prof. dr hab. inż. Marek Cieszkowski. Ś.P. prof. dr hab. inż. Marek Cieszkowski był wieloletnim członkiem Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Austriackiego Towarzystwa Geologicznego, Komisji Nauk Geologicznych PAN oraz Rady Gorczańskiego Parku Narodowego. Był absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Karierę naukową rozpoczął w Oddziale Krakowskim Państwowego Instytutu Geologicznego i kontynuował ją przez kilkadziesiąt lat w Instytucie Nauk

Zmarł prof. Marek Doktor

Z żalem informujemy, że w dniu 19.08.2020 r. odszedł Ś.P. prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Doktor. Marek Doktor był wieloletnim członkiem Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego, a w latach 1998-2012 sekretarzem redakcji czasopisma  Annales Societatis Geologorum Poloniae. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, doktorat i habilitację uzyskał w Instytucie Geologii PAN, gdzie kontynuował karierę naukową. Przez ostatnie kilkanaście lat był zawodowo związany z Wydziałem Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, gdzie

Zmarł Prof. Henryk Kucha

Ze smutkiem informujemy, że w dniu 11 lipca 2020 roku zmarł Śp. prof. dr hab. inż. Henryk Kucha, emerytowany profesor Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Profesor był wieloletnim członkiem Oddziału Krakowskiego PTG i laureatem licznych nagród, zarówno naszego jak i zagranicznych towarzystw geologicznych. Był powszechnie cenionym geologiem, specjalistą wielu dziedzin z zakresu geologii złóż oraz ochrony środowiska. Jego badania przyczyniły się m.

Ś. P. Prof. Joachim Szulc

W dniu 29 stycznia 2020 odszedł od nas Ś. P. Prof. dr  hab. Joachim Szulc członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geologicznego i przewodniczący Rady Redakcyjnej Annales Societatis Geologorum Poloniae. Doświadczony i zasłużony geolog, nauczyciel, badacz skał węglanowych i znawca Alpidów. Jeden z inicjatorów i przewodniczący Rady Naukowej I Polskiego Kongresu Geologicznego.