Referat – Oddział Wrocławski

Odział Wrocławski zaprasza na posiedzenie naukowe, które odbędzie się o godzinie 16.00 w dniu 12 grudnia (czwartek) 2019 r. w sali nr 2 Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. W. Cybulskiego 30. Wykład pt. “Sejsmologia rotacyjna – jej obszary zainteresowań oraz możliwości realnych pomiarów” wygłosi prof. dr hab. Leszek Jaroszewicz (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)

REFERAT – ODDZIAŁ KRAKOWSKI

W imieniu Zarządu Oddziału Krakowskiego PTG zapraszam na posiedzenie naukowe, które odbędzie się o godzinie 17.00 w dniu 12 grudnia (czwartek) 2019 r., w auli Ośrodka Badawczego ING PAN (ul. Senacka 1, Kraków). Referat pt. Zirconology as a tool for dissecting the early Earth Zaprezentuje: Daniel Dunkley   (Wydział Nauk o Ziemi, UŚ)

Referat – Oddział Krakowski

W imieniu Zarządu Oddziału Krakowskiego PTG zapraszamy na posiedzenie naukowe, które odbędzie się o godzinie 17.00 w dniu 28 listopada (czwartek) 2019 r. w auli Ośrodka Badawczego ING PAN (ul. Senacka 1, Kraków). Zostanie zaprezentowany referat pt. Kenozoiczna ewolucja NW części basenu Qaidam, Chiny – wyniki interpretacji danych sejsmicznych 3D i prac terenowych Autorstwa: Piotr Krzywiec, Wenhang Liu, Stanisław Mazur, Fanwei Meng                                     Serdecznie zapraszamy w szczególności

Posiedzenia naukowe – Oddział Wrocławski

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Geologicznego oraz Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na posiedzenia naukowe, które odbędą się w ramach połączonych odczytów PTG i ING UWr w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 Odczyty odbywają się w czwartki o godzinie 16:00, w sali nr 2 Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. W. Cybulskiego 30, I piętro 28.11.2019 r. dr hab. Jurand Wojewoda (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut

100 lat PIG

Polskie Towarzystwo Geologiczne zaprasza na XI spotkanie naukowe Sekcji Historii Nauk Geologicznych PTG, pt.: 100 lat Państwowego Instytutu Geologicznego: Doświadczenie i przyszłość. Spotkanie odbędzie się 19.11.2019 r., godz. 11:00 – 15:00, w siedzibie PIG-PIB w Warszawie, ul. Rakowiecka 4, gmach Muzeum Geologicznego, sale nr 15 i 16. Program spotkania znajdziecie Państwo na załączonej grafice.