Nagroda nosi imię Henryka Świdzińskiego (1904–1969) – profesora geologii Akademii Górniczo-Hutniczej, prezesa PTGeol w latach 1957–1969, zasłużonego badacza Karpat fliszowych i Gór Świętokrzyskich.

Polskie Towarzystwo Geologiczne przyznaje doroczną nagrodę imienia Henryka Świdzińskiego za najlepszą pracę, lub cykl prac, opublikowaną/y z zakresu tektoniki, stratygrafii lub geologii złożowej Karpat fliszowych, pienińskiego pasa skałkowego lub Gór Świętokrzyskich, której/ego pierwszym autorem jest członek PTGeol w wieku do lat 40, nieposiadający tytułu naukowego profesora.

Nagrodzona(e) praca(e) muszą być opublikowane w ciągu trzech lat kalendarzowych poprzedzających przyznanie nagrody.

Nagroda ma formę dyplomu i jest dedykowana pierwszemu autorowi publikacji lub cyklu publikacji.

Regulamin

Laureaci

 • 1970 Stanisław Węcławik
 • 1971 Wacław Sikora
 • 1972 Andrzej Ślączka
 • 1974 Nestor Oszczypko
 • 1978 Leonard Mastella
 • 1979 Marek Narkiewicz
 • 1980 Włodzimierz Mizerski
 • 1981 Stanisław Szafran
 • 1982 Stanisław Leszczyński
 • 1984 Andrzej Gaździcki // Radosław Tarkowski
 • 1986 Grzegorz Racki
 • 1987 Paweł Aleksandrowski
 • 1988 Tadeusz Słomka
 • 1989 Witold Zuchiewicz
 • 1990 Jan Malec
 • 1991 Alicja Kasprzyk
 • 1993 Anna Fijałkowska
 • 1995 Zbigniew Złonkiewicz
 • 1996 Marta Bąk
 • 1998 Włodzimierz Margielewski
 • 1999 Alfred Uchman
 • 2001 Krzysztof Bąk
 • 2007 Patrycja Wójcik-Tabol
 • 2008 Andrzej Konon
 • 2011 Małgorzata Bieńkowska-Wasiluk
 • 2016 Justyna Kowal-Kasprzyk
 • 2017 Zbigniew Remin
 • 2021 Joanna Uroda