Nagroda nosi imię Ludwika Zejsznera (1805–1871) – profesora geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zasłużonego badacza Tatr, Karpat fliszowych i Gór Świętokrzyskich.

Polskie Towarzystwo Geologiczne przyznaje doroczną nagrodę imienia Ludwika Zejsznera za wybitnie wyróżniającą się pracę opublikowaną w Annales Societatis Geologorum Poloniae (ASGP) w poprzednim roku kalendarzowym, której pierwszym autorem jest członek Towarzystwa nieposiadający tytułu naukowego profesora.

Nagroda ma formę dyplomu.

Regulamin

Laureaci:

 • 1963 Ryszard Gradziński
 • 1964 Rafał Unrug // Henryk Tomczyk
 • 1965 Jerzy Kłapciński
 • 1966 Jacek Rutkowski
 • 1967 Teresa Śmigielska
 • 1968 Karol Bojkowski
 • 1969 Wiesław Nowak
 • 1971 Frank Simpson
 • 1972 Władysław Moryc
 • 1973 Henryk Niedzielski
 • 1974 Stefan Połtowicz & Alicja Starczewska-Popow
 • 1975 Maria Sass-Gustkiewicz
 • 1976 Zdzisław Baranowski
 • 1977 Henryk Kucha
 • 1978 Wojciec Nemec & Szczepan J. Porębski
 • 1979 Aleksandra Kostecka
 • 1980 Elżbieta Turnau
 • 1982 Ewa Herbich
 • 1984 Elżbieta Porębska
 • 1986 Kazimiera Malik & Barbara Olszewska
 • 1987 Krzysztof Görlich
 • 1988 Andrzej Żelaźniewicz
 • 1989 Leonard Mastella
 • 1990 Grzegorz  Haczewski
 • 1991 Krzysztof Mastalerz
 • 1992 Alfred Uchman
 • 1993 Ireneusz Felisiak
 • 1994 Alicja Kasprzyk
 • 1998 Stanisław Leszczyński
 • 2000 Wanda Barwicz-Piskorz
 • 2001 Joachim Szulc
 • 2002 Marta Oszczypko-Clowes
 • 2003 Renata Jach
 • 2004 Bogusław Kołodziej
 • 2005 Dorota Salata
 • 2006 Krzysztof Bąk
 • 2008 Marek Doktor
 • 2009 Tomasz Rychliński
 • 2011 Anna Lewandowska
 • 2012 Monika Jachowicz-Zdanowska
 • 2016 Anna Waśkowska
 • 2018 Michał Matysik
 • 2019 Piotr Łapcik // Aleksander Kowalski