Stypendium nosi imię Krzysztofa Beresa (1915–1944) – byłego asystenta Katedry Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, żołnierza oddziału partyzanckiego Armii Krajowej, poległego w potyczce pod Kajetanowicami na obrzeżu Gór Świętokrzyskich.

Celem stypendium przyznawanego na okres jednego roku jest wspieranie pracy naukowej młodych geologów przez ułatwienie im warunków bytowych w początkowym okresie ich pracy zawodowej.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się członkowie PTGeol nieposiadający stopnia doktora pracujący naukowo, w okresie pierwszych pięciu lat pracy lub będący studentami szkół doktorskich. Wniosek o przyznanie stypendium może przedstawić Komisji sam ubiegający się lub też dowolny członek PTGeol. Nabór wniosków odbywa się w pierwszej połowie roku.

Stypendium jest przyznawane na podstawie oceny dorobku kandydata i zgłoszonego projektu prac badawczych na okres pobierania stypendium.

Regulamin

Beneficjenci Stypendium:

 • 1974 Ryszard Marcinowski i Jerzy Trammer
 • 1975 Marek Wendorff
 • 1978 Jerzy Dzik
 • 1979 Kazimiera Malik
 • 1980 Edward Głuchowski
 • 1981 Radosław Tarkowski
 • 1983 Krzysztof Krajewski i Joachim Szulc
 • 1984 Cezary Filipowicz
 • 1986 Helena Hercman i Mariusz Paszkowski
 • 1987 Jacek Matyszkiewicz i Anna Świerczewska
 • 1988 Adam Bodzioch
 • 1989 Ireneusz Walaszczyk i Danuta Olszewska
 • 1990 Alfred Uchman
 • 1991 Jan Dzierżek i Jerzy Nitychoruk
 • 1994 Robert Niedźwiedzki
 • 1996 Błażej Berkowski
 • 2000 Rafał Ratajczak
 • 2001 Andrzej Kaim
 • 2002 Elżbieta Gedl
 • 2003 Renata Jach
 • 2005 Marcin Krajewski i Piotr Strzeboński
 • 2006 Marcin Siepak
 • 2007 Piotr Jaglarz
 • 2010 Piotr Szrek
 • 2011 Alicja Kot i Tomasz Rychliński
 • 2012 Wojciech Wróblewski
 • 2013 Paulina Minor-Wróblewska i Rafał Damaziak
 • 2017 Mateusz Damrat i Aleksander Kowalski
 • 2018 Weronika Baliniak i Anna Gądek