Od 2023 r. wysokość rocznej składki członkowskiej PTGeol wynosi:

  • Składka pełna:  60 zł
  • Składka ulgowa: 15 zł – dla studentów, doktorantów i seniorów

Wpłaty z tytułu składek członkowskich wnosić przelewem na konto:

Polskie Towarzystwo Geologiczne

ul. Gronostajowa 3A, 30-387 Kraków

PKO BP 45 1020 2892 0000 5202 0181 6842

Tytułem: składka członkowska PTGeol za rok…