Członkowie

PTG w końcu 2008 roku liczyło 866 członków w tym 805 zwyczajnych, 3 nadzwyczajnych, 11 honorowych krajowych, 17 honorowych zagranicznych, 29 wspierających. Przyjęto 24 nowych członków, zrezygnowało 3 członków (w tym 2 wspierający), zmarło 9 osób.

Składki członkowskie i prenumerata ASGP - Rocznika PTG
Wysokość składki członkowskiej w 2009 r. wynosi:

  • członków zwyczajnych i indywidualnych 50,- zł;
  • członków juniorów, emerytów i rencistów 15,- zł;
  • członków wspierających 500,- zł lub wielokrotność tej kwoty;
  • członków nadzwyczajnych (zagranicznych): równowartość 50,- EUR;
  • wpisowe 5,- zł (jednorazowo, od nowych członków).

Uwaga: składka członków wspierających, zbiorowych i nadzwyczajnych obejmuję prenumeratę Rocznika.

Prenumerata ASGP - Rocznika PTG wynosi, dla członków zwyczajnych, 45,- zł.

Członkowie honorowi:

  • krajowi - prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Birkenmajer, prof. zw. dr hab. Jerzy Fedorowski, prof. zw. dr hab. Ryszard Gradziński, dr hab. Władysław Karaszewski, prof. dr hab. inż. Bohdan Kozerski, prof. zw. dr hab. Jerzy Kutek, prof. zw. dr hab. Wojciech Narębski, prof. dr hab. inż. Andrzej Paulo, doc. dr Danuta Poprawa, prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Różkowski, prof. zw. dr hab. Andrzej Ślączka, prof. zw. dr Jerzy Znosko, prof. zw. dr hab. inż. Jacek Rutkowski, prof. dr hab. Jerzy Lefeld;
  • zagraniczni - prof. dr Christian G. Amstutz (Niemcy), prof. Antonio Arribas (Hiszpania), prof. dr Ekim Boncev, członek Akademii Nauk (Bułgaria), prof. dr Michael Durand -Delga (Francja), prof. dr Algirdas Gaigalas (Litwa), prof. dr Geza Hamor (Węgry), prof. dr Ivan R. Hessland (Szwecja), prof. dr Werner Janoschek (Austria), dr Franz Kockel (Niemcy), prof. Milan Mišik (Słowacja), prof. dr Tulio Pescatore (Włochy), prof. dr Zdenek Pouba (Słowacja), prof. Antonio Pulido-Bosch (Hiszpania), dr Sc. Ondrej Samuel (Słowacja), dr Mircea Ion Sandulescu (Rumunia), prof. dr E. K. Walton (Wielka Brytania), dr Peter A. Ziegler (Szwajcaria), prof. dr Jozef Michalik (Słowacja), prof. dr. Volker Hoeck (Austria).

Członkowie wspierający:

Członkowie wspierający darowiznami PTG (w porządku alfabetycznym):
dr inż. Józef Chowaniec, prof.dr hab. Jerzy Głazek, dr hab. inż. Piotr Krzywiec, dr Lech Miłaczewski, doc. dr hab. Włodzimierz Mizerski, prof. dr hab. Jacek Motyka, doc. dr hab. Katarzyna Pawłowska.

Członkowie zmarli:
prof. dr Józef Oberc 22.11.2008 (członek honorowy)

Oddział Krakowski
mgr Emilia Sawicka-Ekiert 18.04.2007
prof. dr Czesław Peszat 8.08.2008

Oddział Świętokrzyski
mgr Stanisław Baran 22.08.2007

Oddział Warszawski:
prof. dr Kazimierz Łydka 1.04.2008
prof. dr Halszka Osmólska 31.03.2008
prof. dr Julian Sokołowski 26.11.2004 (informacja z 2008 r.)
mgr Henryka Wolańska 22.09.2005 (informacja z 29.07.2008)

Nowoprzyjęci członkowie:
Oddział Karpacki: mgr Iwona Byś, mgr inż. Anna Danisz, mgr inż. Jan Demczak, mgr Tadeusz Kozimor, mgr inż. Bogusław Liszka, mgr inż. Kazimierz Madej, mgr inż. Artur Marcinowski, mgr inż. Ewa Pawluś, mgr inż, Małgorzata Pietrusiak, mgr inż. Marek Pietrusiak, mgr inż. Józef Potera, dr inż. Jaromir Probulski, mgr inż. Marzena Pyzik, mgr Stanisław Sieradzki, mgr inż. Mariusz Słyś, mgr inż. Grzegorz Staryszak, mgr inż. Halina Węgrzyn, mgr inż. Edyta Wojtuń, mgr inż. Magdalena Wolańska

Oddział Krakowski: mgr inż. Anna Małka, Joanna Weintritt

Oddział Poznański: mgr Małgorzata Mrozek-Wysocka
Oddział Wrocławski: mgr Grażyna Ślusarczyk została przeniesiona z Koła Bełchatów

ZałącznikWielkość
ptg_deklaracja_czlonkowska.pdf43.6 KB