LXXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Czas zgłaszania się na LXXX Zjazd PTG został przedłużony do dnia 15.07.2010 roku. Dysponujemy kilkunastoma wolnymi miejscami w tym promocje dla emerytów i rencistów.

Komitet Organizacyjny