Wydawnictwa

Wydawane są ponadto wydawnictwa towarzyszące organizowanym przez PTG imprezom naukowym.
W 2009 r. był to:

  • Przewodnik LXXIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego (Bukowina Tarzańska, 27-30 września 2009): Budowa geologiczna Tatr i Podhala ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk geotermalnych na Podhalu (red. A. Uchman i J. Chowaniec), wydany przez Państwowy Instytut Geologiczny. 224 str.

W 2008 r. były to:

  • Przewodnik sesji terenowych. Pierwszy Polski Kongres Geologiczny. Kraków 26-28 czerwca 2008 (red. Grzegorz Haczewski). 120 str.
  • Abstrakty. Pierwszy Polski Kongres Geologiczny 26-28 czerwca 2008 (red.Grzegorz Haczewski). 142 str.

W 2006 r. były to:

  • Przewodnik 77 Zjazdu Naukowego PTG: „Procesy i zdarzenia w historii geologicznej Gór Świętokrzyskich”, (red.: S. Skompski i A. Żylińska), wydany został przez Państwowy Instytut Geologiczny. Ma objętość 211 stron i nakład 250 egzemplarzy, oraz
  • Materiały II Polskiej Konferencji Sedymentologicznej POKOS-2, Zwierzyniec, 20-23 czerwca 2006 r., pt.: Przebieg i zmienność sedymentacji w basenach przedgórskich (red.: A. Wysocka, M. Jasionowski) wydane zostały przez Instytut Geologii Podstawowej Wydziału Geologii UW. Liczą 178 stron.
  • Tradycyjnie już, Oddział Poznański PTG wspólnie z UAM wydaje Streszczenia referatów wygłoszonych na posiedzeniach naukowych Oddziału. W 2006 roku ukazał się vol. XV, o objętości 218 stron, pod red. J. Skoczylasa.