Nagrody i stypendia

Nagroda naukowa im. Ludwika Zejsznera (regulamin)
2011- dr Anna Lewandowska za pracę „Stephanian-Early Permian basaltic trachyandesites from the Sławków and Nieporaz-Brodła grabens near Kraków, Southern Poland” opublikowaną w Annales Societatis Geologorum Poloniae-Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 2010, vol.80, nr 3.
2009 - dr Tomasz Rychliński "Facies development and sedimentary environments of the Carpathian Keuper deposits from the Tatra Mountains, Poland and Slovakia", Annales Societatis Geologorum Poloniae vol. 78, z. 1, s. 1-18
2008 - dr Marek Doktor "Conditions of Accumulation and sedimentary architekture of the upper Westphalian Cracow Sandstone Series (Upper Silesia Coal Basin, Poland)", Annales Societatis Geologorum Poloniae vol. 77, z. 3, s. 219-268

Nagroda im. Henryka Świdzińskiego (regulamin)
2011 - dr Małgorzata Bieńkowska-Wasiluk za pracę „Taphonomy of Oligocene teleost fishes from the Outer Carpathians of Poland” opublikowaną w Acta Geologica Polonica, 2010, vol. 60 nr 4
dr Andrzej Konon, „Strike-slip faulting in the Kielce Unit, Holy Cross Mountains, central Poland”, Acta Geologica Polonica, 2007, v. 57: 415-441

Stypendium im. Krzysztofa Beresa (regulamin)
2012 - otrzymał mgr Wojciech Wróblewski (ING UJ)
2011 - otrzymali: mgr inż. Alicja Kot (AGH) i dr inż. Tomasz Rychliński (ING UJ)
2010 - otrzymał dr Piotr Szrek (Uniwersytet Warszawski/Państwowy Instytut Geologiczny)