Prezydium Zarządu Głównego:
prof. dr hab. Adam Gasiński – Prezes PTG
dr hab. Włodzimierz Mizerski – Vice prezes
prof. dr hab. Paweł Karnkowski – Vice prezes
dr hab. Józef Chowaniec – Sekretarz
dr Piotr Jaglarz – Zastępca sekretarza
dr hab. Artur Kędzior – Skarbnik
mgr inż. Piotr Freiwald – Zastępca skarbnika

Członkowie Zarządu Głównego:
dr Janusz Badura
dr hab. Stefan Cwojdziński
prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
mgr Wanda Ginalska-Prokop
prof. dr hab. Michał Gradziński
mgr Adam Kozłowski
prof. dr hab. Krzysztof Labus
dr Andrzej K. Piotrowski
dr inż. Albin Zdanowski

Główna Komisja Rewizyjna:
prof. dr hab. Andrzej Ślączka – przewodniczący Komisji

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej:
dr hab. Monika Jachowicz-Zdanowska
prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz
prof. dr hab. Tadeusz Peryt
prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz

Przewodniczący Oddziałów:
O. Gdański – dr Regina Kramarska
O. Górnośląski – mgr Paweł Wożniak
O. Karpacki – mgr Artur Marcinkowski
O. Krakowski – dr Rafał Sikora
O. Lubelski –
O. Poznański – dr hab. Joanna Rotnicka
O. Szczeciński – dr Andrzej K. Piotrowski
O. Świętokrzyski – dr Anna Mader
O. Warszawski – dr Izabela Ploch
O. Wrocławski – dr Aleksander Kowalski
O. Ziemi Lubuskiej –

Działalność Zarządu Głównego:
Zarząd Główny pracuje w składzie wybranym 2017 r. na Walnym Zjeździe Delegatów w Koszalinie.

Działalność Zarządu Głównego skupia się głównie na podtrzymaniu ciągłości działalności naukowej Towarzystwa: organizacji zjazdów i konferencji, wydawaniu Annales Societatis Geologorum Poloniae (ASGP, do 1980 r. Rocznik PTG).

Biuro Zarządu Głównego obsługiwane jest przez Panią mgr Zofię Struś, która równocześnie jest kustoszem Biblioteki PTG.

Od 1 marca 2017 roku Polskie Towarzystwo geologiczne mieści się w nowej siedzibie przy Instytucie Nauk Geologicznych UJ przy ul. Gronostajowej 2 w Krakowie.

Godziny otwarcia biura:
poniedziałki, środy i piątki od godz. 8:00 do godz. 13:30

Księgowość jest prowadzona przez Panią Marię Sikorską-Bieda na zasadzie umowy-zlecenia.