Artur Marcinkowski – przewodniczący oddziału
Paweł Uznański – z-ca przewodniczącego
Małgorzata Pietrusiak – z-ca przewodniczącego
Grzegorz Karpiński – członek zarządu (skarbnik)
Piotr Przybyła – członek zarządu (sekretarz)

Komisja Rewizyjna:
Elżbieta Szewczyk
Anna Nowak
Grzegorz Staryszak