Rafał Sikora – przewodniczący oddziału
Tomasz Rychliński – zastępca przewodniczącego
Oliwia Kowalczewska – sekretarz
Anna Waśkowska – skarbnik
Krzysztof Starzec – członek zarządu