Oddział Świętokrzyski PTGeol powołany został w 1963 r., a jego pierwszym przewodniczącym wybrany został dr Czesław Żak.

Celem Oddziału było i jest zrzeszanie osób związanych zawodowo z geologią regionu świętokrzyskiego oraz prezentacja wyników regionalnych badań geologicznych a także postaci, które znacząco przyczyniły się do poznania budowy geologicznej Gór Świętokrzyskich i niecki nidziańskiej. Cel ten jest realizowany poprzez organizowanie posiedzeń naukowych z referatami, sesji i sympozjów naukowych oraz przez współorganizowanie zjazdów naukowych na terenie województwa świętokrzyskiego. Odbyło się pięć takich zjazdów: 43 w 1971 r., 48 w 1976 r., 53 w 1981 r., 77 w 2006 r. i 84 w 2015 r.

Działalnością Oddziału, która cieszy się dużym zainteresowaniem jego członków, było i jest organizowanie wycieczek geologicznych zarówno krajowych jak i zagranicznych. W latach 1971-1999 odbyło się 13 wycieczek zagranicznych zorganizowanych przez Oddział na terenie Europy i Azji Mniejszej. Od 2000 r. Oddział ściśle współpracuje ze Świętokrzyskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk Geologicznych. W wyniku tej współpracy zostało m.in. zorganizowanych 10 wyjazdów zagranicznych do krajów Europy i Azji.

Zarząd Oddziału:

dr hab. Anna Mader – Przewodnicząca Oddziału
anna.mader@pgi.gov.pl

mgr Dariusz Wieczorek – Zastępca Przewodniczącej
mgr inż. Dorota Giełżecka-Mądry – Sekretarz
mgr inż. Karolina Bieńko – Skarbnik
dr hab. Wiesław Trela – Członek Zarządu

Siedziba Oddziału: ul. Zgody 21, 25-953 Kielce

Siedziba Oddziału Świętokrzyskiego PTGeol