dr Izabela Ploch – Przewodnicząca Oddziału
prof. dr hab. Krzysztof Szamałek – Zastępca Przewodniczącego
mgr Krzysztof Majer – Sekretarz
dr Lidia Adach – Skarbnik

Komisja Rewizyjna:
dr hab. Anna Żylińska
dr Jacek Kocyła

Data wyboru Zarządu: czerwiec 2021 r.