Izabela Ploch – przewodnicząca oddziału
Krzysztof Szamałek – zastępca przewodniczącego
Krzysztof Majer – sekretarz
Lidia Adach – skarbnik

Komisja Rewizyjna:
Anna Żylińska
Jacek Kocyła