dr Aleksander Kowalski – Przewodniczący Oddziału
akowa@pgi.gov.pl

dr hab. Marcin Dąbrowski – Zastępca Przewodniczącego
dr Marta Adamuszek – Sekretarz
dr Artur Sobczyk – Członek Zarządu
dr hab. Jacek Szczepański, prof. UWr. – Członek Zarządu
dr Paweł Raczyński – Członek Zarządu

Data wyboru zarządu: listopad 2023 r.
Zarząd rozpocznie pełnienie obowiązków z dniem 01.01.2024 r.