Oddział Ziemi Lubuskiej powołany został w 1975 r. w miejsce Koła Ziemi Lubuskiej zawiązanego w 1971 r. Pierwszym przewodniczącym Koła był Tadeusz Dzioba, z chwilą podniesienia Koła do rangi Oddziału jego przewodniczącym został Józef Żórawik.

Oddział działał bardzo prężnie organizując lub biorąc udział wielu wydarzeniach naukowych oraz prowadząc aktywność na polu popularyzacji nauk o Ziemi.

Wobec braku aktywności przez kilka lat w latach 90. XX-wieku, w 1998 r., decyzją Zarządu Głównego PTGeol działalność Oddziału została zawieszona.