Sekcja paleontologiczna PTGeol została utworzona 3 września 1974 podczas I Krajowej Konferencji Naukowej Paleontologów we Wrocławiu.

Zrzesza ona członków Towarzystwa interesujących się zagadnieniami paleontologii, biostratygrafii i paleoekologii. Do sekcji przystąpiło wówczas 91 osób.

Zebranie założycielskie powołało na przewodniczącą sekcji prof. dr hab. G. Biernat, a na sekretarza doc. dr L. Malinowską. Siedzibą sekcji została Warszawa.

Od tego czasu zorganizowano 24 konferencje, dwa seminaria terenowe i dwie sesje naukowe. Sekcja paleontologiczna była także współorganizatorem międzynarodowej konferencji Global Boundary Events w 1993 r.

Ostatnia XIV Konferencja Naukowa Sekcji paleontologicznej została zorganizowana w roku 2019 przez ośrodek wrocławski.

Organizatorem następnej XXV Konferencji Naukowej jest ośrodek warszawski. Termin spotkania nie został ustalony.

Aktualne kierownictwo sekcji:

dr hab. Krzysztof Stefaniak, prof. UW – Przewodniczący
krzysztof.stefaniak@uwr.edu.pl
dr Alina Chrząstek – Sekretarz
alina.chrząstek@uwr.edu.pl

Strona internetowa Sekcji Paleontologicznej