Oddział Górnośląski

Oddział Górnośląski z siedzibą w Sosnowcu działa pod kierownictwem Zarządu wybranego w 1999 r. Przewodniczącym jest mgr P. Woźniak. Oddział liczy 71 członków zwyczajnych, 1 wspierającego i 4 zbiorowych. W 2001 r. zorganizowano następujące sesje referatowe:

  • 18 stycznia dr Wiesław Bogacz „Tektogeneza złóż metali /Cu, Ni, Au/.”
  • 12 czerwca dr hab. Włodzimierz Mizerski „Uskok San Andreas w Kalifornii”
  • 05 września mgr Andre Luiz Bonacin Silva „Environmental characterization and study of the behavior of bad, zink and boron in Fazenda de Itaqui obrainage basin, situated in the influence area of glazed ceramics industries of Santa Gertrudes, Brazil”

Ponadto, 22 września 2001 roku, zorganizowano geologiczną wycieczkę terenową do Krasiejowa - stanowisko polskich dinozaurów.