Oddział Świętokrzyski

Oddział Świętokrzyski działa pod kierownictwem Zarządu wybranego w 1999 r. z Przewodniczącym mgr inż. J. Gągolem. Sekretarzem jest mgr inż. Stanisława Zbroja. Oddział zrzesza 76 członków, w tym 4 wspierający i 2 zbiorowych.

Zorganizowano trzy posiedzenia naukowe i dwie konferencje:

15 luty
dr inż. Jan Urban
Jaskinie wybranych regionów Polski: Beskidy, Ponidzie, Niż Polski
 
17 marzec
dr inż. Jolanta Pacześna
Zastosowanie skamieniałości śladowych w analizie facjalnej i stratygrafii sekwencji – przykłady z kambru kratonu wschodnioeuropejskiego
 
13 listopad
dr Michał Ginter
Paleoekologiczne zróżnicowanie zespołów rekinów fameńskich
 

Konferencje terenowe:

9 -15 czerwca
Jesioniki (Czechy)
Budowa geologiczna i kopaliny Sudetów Wschodnich w rejonie Jesenika. Konferencja zorganizowana we współpracy ze Świętokrzyskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk Geologicznych w Kielcach
 
13-14 grudnia
Jesioniki (Czechy)
Geologia Gór Świętokrzyskich w świetle współczesnych badań podstawowych - sesja współorganizowana w 50. rocznicę śmierci Jana Czarnockiego we współpracy z Oddziałem Świętokrzyskim Państwowego Instytutu Geologicznego w Kielcach