Posiedzenie Naukowe O. Krakowskiego PTGeol 17.11.2022

Oddział Krakowski PTGeol oraz Instytut Nauk Geologicznych PAN zapraszają na referat, który wygłosi dr Joanna Pszonka (IGSMiE PAN)   Zastosowanie zautomatyzowanej mineralogii SEM do analizy uziarnienia osadów prądów zawiesinowych Referat zostanie wygłoszony w dniu: 17 listopada 2022 r. (czwartek) o godzinie 1700 Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTU1OTI2ZWYtMDYxZS00ZGViLWE2YWQtODljODdiYzEyNDc2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f298dad5-56e1-4a1d-85e8-934bea2809a4%22%2c%22Oid%22%3a%221226d709-29c9-4b98-a670-1ef27a45bf04%22%7d Zarząd Oddziału Krakowskiego PTGeol

Posiedzenie Naukowe O. Gdańskiego PTGeol 14.11.2022

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa GeologicznegoorazOddział Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB zapraszają na posiedzenie naukowe, podczas którego dr hab. inż. Piotr Krzywiec w imieniu zespołu autorskiego:Piotr Krzywiec (1), Quong Nguyen (2), Łukasz Słonka (1), Michał Malinowski (2), Regina Kramarska (3), Niklas Ahlrichs (4), Christian Hübscher (4) (1) Instytut Nauk Geologicznych, PAN(2) Instytut Geofizyki, PAN(3) Oddział Geologii Morza PIG-PIB(4)

70-lecie Oddziału Wrocławskiego PTGeol – 05.11.2022

Zapraszamy na obchody jubileuszu 70-lecia Oddziału Wrocławskiego PTGeol, które odbędą się 5 listopada 2022 r. w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Organizatorzy przygotowali ciekawy program. Jubileuszowi towarzyszyć będzie specjalna sesja poświęcona historii Oddziału oraz geologii Sudetów i Dolnego Śląska. Serdecznie zapraszamy! Szczegóły wydarzenia znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Ogólnopolskie Posiedzenie PTGeol 27.10.2022

Polskie Towarzystwo Geologiczne zaprasza na posiedzenie naukowe, podczas którego Ashley Gumsley1, Casey Luskin2, Emilie Larsson3, Esteban Gaitán3, Ulf Söderlund3,4, Kevin Chamberlain5, Anna Sałacińska6, Michiel de Kock2 (1INoZ UŚ, 2University of Johannesburg, 3Lund University 4, Swedish Museum of Natural History, 5University of Wyoming, 6ING PAN) przedstawią referat pt.: „A dance of cratons: Kaapvaal, Wyoming and Superior

50 lat Oddziału Poznańskiego PTGeol

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geologicznego obchodzi 50 lat swojej działalności. Sesja Jubileuszowa odbędzie się w piątek, 28 października 2022 roku, w godzinach 11:00-16:30 w Instytucie Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przy ulicy Bogusława Krygowskiego 12), w sali nr 14. Program wydarzenia obejmuje między innymi krótkie referaty na temat historii i przyszłości Oddziału, panel wspomnieniowy z udziałem jego zasłużonych, długoletnich Członków, wystąpienie zatytułowane “Geologia w Wielkopolsce”, a także wystawy okolicznościowe