18 maja 2022 r. – Uroczysta Sesja poświęcona 100-leciu PTGeol!

Szanowni Państwo, W dniu 18. maja 2022 r. w Krakowie odbędzie się Uroczysta Sesja poświęcona obchodom 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Została ona objęta patronatem narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie uzyskania niepodległości i patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. W skład Komitetu Honorowego weszli: Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska i Piotr Dziadzio, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Główny Geolog

Ogólnopolskie Pos. Nauk. PTGeol 21.04.2022

Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia PTGeoloraz Oddział Krakowski zapraszają na posiedzenie naukowe, w ramach którego  Anna Sałacińska (ING PAN, INoZ UŚ), Ianko Gerdjikov (Sofia Univ.), Alexandre Kounov (Univ. of Basel), David Chew (Trinity College Dublin), Krzysztof Szopa (INoZ UŚ),  Ashley Gumsley (INoZ UŚ), Izabela Kocjan (ING PAN), Beata Marciniak-Maliszewska (UW)i Foteini Drakou (Trinity College Dublin) wygłoszą referat pt.: „Ewolucja

Posiedzenie Nauk O. Krakowskiego 14.04.2022

Oddział Krakowski PTGeol oraz Instytut Nauk GeologicznychPAN zapraszają na referat, który wygłoszą: Agata Kuźma, Julia Dziewońska, Agata Biała, Julia Krzyżowska, Łukasz Weryński oraz Krzysztof Ninard (KNGS UJ) Zapis cykliczności w profilu opok kampanu w Piotrawinie (przełom środkowej Wisły): dynamiczna zmienność w monotonnych skałach Referat zostanie wygłoszony w dniu: 14 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godzinie 17.00 w auli Ośrodka Badawczego ING PAN przy ul. Senackiej 1 w Krakowie Zarząd Oddziału

Posiedzenie Nauk. O. Krakowskiego

Oddział Krakowski PTGeol oraz Instytut Nauk Geologicznych PAN zapraszają na referat mgr inż. Moniki Szczuki (AGH) Analiza geochronologiczna egzotyków skał krystalicznych z warstw istebniańskich rejonu Kamesznicy (płaszczowina śląska, Karpaty zewnętrzne) Referat zostanie wygłoszony: 31 marca 2022 r. (czwartek, godz. 17.00) Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45): https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZTgzZTZmNTEtYWQ3OC00Y2Q3LWI2ZGYtMTliZDE0YjI1NTg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f298dad5-56e1-4a1d-85e8-934bea2809a4%22%2c%22Oid%22%3a%221226d709-29c9-4b98-a670-1ef27a45bf04%22%7d Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Posiedzenie Nauk. O. Wrocławskiego 31.03.2022

Oddział Wrocławski PTGeol zaprasza na posiedzenie naukowe, w ramach którego wygłoszony zostanie referat: „Deformacje osadów plejstoceńskich indukowane propagacją fali sejsmicznej w południowej części obszaru perybałtyckiego” prof. dr hab. Małgorzata Pisarska-Jamroży (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań) i zespół GREBAL Referat zostanie wygłoszony: 31marca 2022 r. (czwartek, godz. 16.00) Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 15.45): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDlhMjRjNTMtMDA5My00N2YwLWI0NjctZWYyM2FiY2I5ZmY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%22851710b1-d0fa-4a24-85b9-798f5bac5408%22%7d Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Geologicznego