Ogólnolskie Pos. Nauk. PTGeol 18.04.2024

Polskie Towarzystwo Geologiczne zaprasza na posiedzenie naukowe, podczas którego dr inż. Alicja Kot-Niewiadomska (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN) przedstawi referat pt.: „Edukacja surowcowa w naukach geologicznych” Posiedzenie odbędzie się: 18 kwietnia 2024r. (czwartek, godz. 17.15) Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 17.00): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDk3YzZjZDktOTU4MC00ODliLTg5NmEtZWMzOWNhZTA1ZGI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d dr inż. Alicja Kot-Niewiadomska jest adiunktem w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, w którym sprawuje funkcję kierownika Pracowni

Odszedł doc. Stefan Cwojdziński

Z żalem informujemy, że w dniu 30 marca 2024 r. odszedł dr hab. doc. Stefan Cwojdziński (1947-2014). Stefan Cwojdziński był specjalistą w zakresie kartografii geologicznej i geotektoniki. Był wieloletnim, aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Geologicznego, pracownikiem i emerytowanym docentem Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB. W latach 1988-2000 piastował funkcję kierownika, a następnie dyrektora Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB. Stefan Cwojdziński był postacią wyrazistą o ugruntowanych poglądach, a przede wszystkim był pasjonatem i badaczem geologii. Popularyzował ją

Ogólnopolskie Pos. Nauk. PTGeol 21.03.2024

Polskie Towarzystwo Geologiczne zaprasza na posiedzenie naukowe, podczas którego dr Aleksandra Smyrak-Sikora  (Norwegian University of Science and Technology; University Centre of Svalbard) przedstawi referat pt.: „Digitalizacja odsłonięć geologicznych na Svalbardzie – Svalbox.no” Posiedzenie odbędzie się: 21 marca 2024r. (czwartek, godz. 17.15) Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 17.00): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzJkMjEzYzgtMTBjNC00YTlmLWEyY2EtZGJlZTkzZjdhN2Y5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d Dr Aleksandra Smyrak-Sikora od 2004 r. jest adiunktem w Department of Geoscience

Ogólnopolskie Posiedzenie Naukowe PTGeol 22.02.24

Polskie Towarzystwo Geologiczne zaprasza na posiedzenie naukowe, podczas którego mgr Adam Wspaniały (JAMSTEC, Institute for Marine-Earth Science and Technology – MarE3, Japan) przedstawi referat pt.: „Eksploracja dna oceanicznego – doświadczenia z Japonii” Posiedzenie odbędzie się: 22 lutego 2024r. (czwartek, godz. 17.15) Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 17.00): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWFlZmU4NGYtMDUzZi00MWYwLTk4ODMtYzhlYjE3ZjBiNGMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d Adam Wspaniały pracuje w Japan Agency for Marine-Earth Science

Posiedzenie Naukowe O. Górnośląskiego 13.02.24

Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Geologicznego zaprasza na posiedzenie naukowe które odbędzie się 13 LUTEGO 2024 r. (wtorek) o godzinie 1530  w sali konferencyjnej Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB, ul. Królowej Jadwigi 1, Sosnowiec „Krasnoludy kopią głębiej – czy Tolkien korzystał z geologicznego  repozytorium?” – mgr Paweł Woźniak „Włoskie Dolomity – magia dolomickich skał” – dr Agnieszka Bracławska Zarząd Oddziału Górnośląskiego PTGeol