Posiedzenie Naukowe O. Krakowskiego

Oddział Krakowski PTGeol oraz Instytut Nauk Geologicznych PAN zapraszają na referat, który wygłosi dr Emad Ullah Khan (Abdul Wali Khan University Mardan) pt. “Unveiling the Geological history of Pakistan: Insights from Jurassic Carbonates” Referat zostanie wygłoszony w dniu: 18 stycznia 2024 r. (czwartek) o godzinie 17. 00 w auli Ośrodka Badawczego ING PANprzy ul. Senackiej 1 w Krakowie Zarząd Oddziału Krakowskiego PTGeol

Odszedł prof. Aleksander Guterch

Z głębokim smutkiem informujemy, iż 28 grudnia 2023 roku, w wieku 87 lat zmarł wybitny geofizyk o światowej renomie prof. dr hab. Aleksander Guterch, członek rzeczywisty PAN oraz członek Academia Europaea. Profesor A. Guterch, przez całe swoje życie zawodowe był związany z Instytutem Geofizyki PAN, zajmował się badaniami sejsmicznymi litosfery realizowanymi w Polsce, w centralnej i południowej Europie oraz w obszarach polarnych. Był autorem wielu publikacji naukowych, często o fundamentalnym znaczeniu dla

Propozycje zmian w Statucie PTGeol

Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Głównego PTGeol w kadencji kończącej się w dniu 31.12.2023 r., które to posiedzenie odbyło się w dniu 15.12.2023 r., zadecydowano o zaproponowaniu następujących zmian w statucie PTGeol: – W paragrafie 22 zastąpienie słowa „bieżący” słowem „następny”; – W paragrafie 32 zastąpienie początku zdania: „Członkowie prezydium Zarządu Głównego,” przez: „Prezes, wiceprezesi oraz członkowie”; – W paragrafie 50 zastąpienie zdań: „Prezydium Zarządu Głównego składa się z prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza

Życzenia świąteczne i noworoczne!

Życzenia wesołych Świąt Bożego Narodzenia i udanego Nowego Roku wszystkim członkom i sympatykom Polskiego Twozrystwa Geologicznego składa Zarząd Główny PTGeol! Oby spełniły się Wasze życzenia, a nadchodzący 2024 r. niech obfituje w sukcesy i bedzie pełen zadowolenia! Zarząd Główny PTGeol

Og. Pos. Nauk. PTGeol 13.12.2023

Polskie Towarzystwo Geologiczne zaprasza na posiedzenie naukowe, podczas którego dr hab. Marek Jarosiński (prof. PIG-PIB) dr Kinga Bobek1, mgr Michał Wojtowicz2, dr Michał Wyglądała3 i dr Michał Kępiński4  (1Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy,2Wellfield Geoscience, 3Uniwersytet Warszawski, 4Ikon Science) przedstawią referat pt.: „Czy i jak Karpaty są obecnie aktywne tektonicznie?” Posiedzenie odbędzie się: 13 grudnia 2023r. (środa, godz. 17.15) Link do spotkania na platformie MS