Polskie Towarzystwo Geologiczne współcześnie

Z okazji 100-lecia istnienia przybliżać będziemy najciekawsze fakty z historii i rozwój PTG. Jak okaże się w kolejnych postach, najbardziej intensywny rozwój Towarzystwa nastąpił w latach 60-tych i 70-tych XX wieku. Proces ten wynikał z intensyfikacji badań geologicznych w Polsce, której gospodarka bazowała na surowcach. Geologia jest kluczową dziedziną nauki służącą przede wszystkim rozpoznaniu i udokumentowaniu bazy surowcowej każdego państwa. W efekcie liczba firm zatrudniających geologów

Harmonogram referatów – Oddział Wrocławski PTG

Uprzejmie informujemy, że z dniem 4.02.2020 r. Oddział Wrocławski PTG wznawia serię cyklicznych, cotygodniowych spotkań Członków Oddziału , które będą połączone również z Posiedzeniami Naukowymi. Obecnie, z uwagi na epidemię wirusa SARS CoV-2, posiedzenia te będą odbywać się w trybie zdalnym przy pomocy platformy Microsoft Teams w każdy czwartek, od godziny 17:17. Standardowy czas prezentacji nie powinien przekraczać 1 godziny. Przed każdym spotkaniem Członkowie Oddziału otrzymają link

Osobistości PTG – prof. Władysław Szajnocha

Władysław Szajnocha urodził się 28 czerwca 1857 r. we Lwowie. Był synem znanego pisarza i historyka Karola Szajnochy, którego dzieła były wykorzystane przez Henryka Sienkiewicza podczas pisania Trylogii. Profesor Władysław Szajnocha należał do pokolenia geologów, które rozwijało nauki geologiczne na ziemiach polskich, a po uzyskaniu przez Polskę niepodległości nadawało ramy funkcjonowania instytucji geologicznych w kraju. Niewątpliwie był wybitnym polskim naukowcem tamtych czasów. Do tego przygotowało go staranne wykształcenie

Z kart historii – „II wędrowne zebranie PTG”

W dniach 25-28 czerwca 1922 r. w Cieszynie odbyło się „II wędrowne zebranie PTG”. Organizatorem zebrania był Władysław Szajnocha, którego wybór do tej funkcji nie był przypadkowy.  Profesor W. Szajnocha był jednym z pierwszych polskich geologów, którzy podjęli badania w przydzielonej  Polsce (decyzją Rady Ambasadorów z 28 lipca 1920 r.) części Śląska Cieszyńskiego. Wycieczki terenowe odbyły się w okolice Boguszowic, Ustronia, Wisły i Goleszowa. Skoro wydarzenie miało miejsce na Śląsku nie mogło

Referat – Oddział Wrocławski

Odział Wrocławski PTG zaprasza na odczyt w ramach posiedzeń naukowych Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, który odbędzie się w piątek, 15.01.2021 r. o godzinie 12:00 za pośrednictwem SKYPE. Odczyt pt. „Wstęp do oceny pochodzenia gazów w złożach węgla kamiennego na podstawie wyników badań składu izotopów trwałych węgla w metanie i w ditlenku węgla.” wygłosi: dr Łukasz Pleśniak (Zakład Geologii Stosowanej, Geochemii i Gospodarki Środowiskiem, ING UWr) Posiedzenie zdalne, otwarte dla wszystkich