Z kart historii – „II wędrowne zebranie PTG”

W dniach 25-28 czerwca 1922 r. w Cieszynie odbyło się „II wędrowne zebranie PTG”. Organizatorem zebrania był Władysław Szajnocha, którego wybór do tej funkcji nie był przypadkowy.  Profesor W. Szajnocha był jednym z pierwszych polskich geologów, którzy podjęli badania w przydzielonej  Polsce (decyzją Rady Ambasadorów z 28 lipca 1920 r.) części Śląska Cieszyńskiego. Wycieczki terenowe odbyły się w okolice Boguszowic, Ustronia, Wisły i Goleszowa. Skoro wydarzenie miało miejsce na Śląsku nie mogło

Referat – Oddział Wrocławski

Odział Wrocławski PTG zaprasza na odczyt w ramach posiedzeń naukowych Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, który odbędzie się w piątek, 15.01.2021 r. o godzinie 12:00 za pośrednictwem SKYPE. Odczyt pt. „Wstęp do oceny pochodzenia gazów w złożach węgla kamiennego na podstawie wyników badań składu izotopów trwałych węgla w metanie i w ditlenku węgla.” wygłosi: dr Łukasz Pleśniak (Zakład Geologii Stosowanej, Geochemii i Gospodarki Środowiskiem, ING UWr) Posiedzenie zdalne, otwarte dla wszystkich

Z kart historii – I Zjazd PTG

Wraz z ukonstytuowaniem się Polskiego Towarzystwa Geologicznego podjęto decyzję o organizacji Pierwszego Zjazdu PTG, który zaplanowano na sierpień 1921 r. Głównym organizatorem wydarzenia był badacz  geologii Gór Świętokrzyskich: Jan Czarnocki (w latach powojennych dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego). Kwintesencją pracy geologa są badania terenowe, więc Zjazd miał charakter „wędrowny”. W dniach 21-24 sierpnia 1921r. odbyły się wycieczki w okolice Kielc, Chęcin, Bukówki i Mojczy. Nie zabrakło

100-lat PTG – zaczynamy!

Sto lat w nowożytnej historii to ogrom czasu i wydarzeń. Polskie Towarzystwo Geologiczne w owym czasie podejmowało wiele inicjatyw: od zintegrowania środowiska geologów, przez organizację życia naukowego i upowszechnianie wiedzy o budowie geologicznej Polski, po wysuwanie postulatów do władz państwowych o właściwe miejsce geologii w edukacji powszechnej. Zadania stojące przed nowo powołanym towarzystwem były trudne i wymagały sprawnej organizacji. Podkreślenia wymaga fakt, że integracji wymagało środowisko wywodzące

Witamy Wszystkich w 2021 roku!

Rok 2021 to szczególny czas dla członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Geologicznego, które obchodzi jubileusz 100-lecia istnienia! Nadarza się okazja do zaprezentowania ciekawej historii Towarzystwa na tle najnowszych dziejów Polski. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony na Facebooku i www.ptgeol.pl, gdzie będziemy zamieszczać kolejne informacje dotyczące historii Polskiego Towarzystwa Geologicznego oraz sylwetki związanych z nim wybitnych geologów! Nie zabraknie również materiałów o bieżącej działalności Towarzystwa.