Posiedzenie Naukowe Oddziału Krakowskiego 22 listopada 2022

Oddział Krakowski PTGeol oraz Instytut Nauk Geologicznych PAN zapraszają na referat, który wygłoszą: Yuriy Maystrenko i Trond Slagstad (NGU Geological Survey of Norway) The time-dependent thermal trigger for intracontinental rifting and ocean formation Referat zostanie wygłoszony w dniu: 22 listopada 2022 r. (wtorek) o godzinie 17.00 w auli Ośrodka Badawczego ING PAN przy ul. Senackiej 1 w Krakowie Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Jubileusz 90-tych urodzin prof. Bohdana Kozerskiego!

Świętujemy 90-te urodziny prof. dr hab. inż. Bohdana Kozerskiego, Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Spotkanie Jubileuszowe odbędzie się w Katedrze Geotechniki i Inżynierii Wodnej Politechniki Gdańskiej w dniu 18 listopada 2022 r. o godz. 11.00. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy! Zgłoszenia prosimy kierować pod adres: mpru@pg.edu.pl lub mprzew@pg.edu.pl Poniżej przedstawiamy sylwetkę Jubilata oraz krótką galerię zdjęć: Profesor Bohdan Kozerski jest członkiem Polskiego Towarzystwa Geologicznego od 1955 r. W latach 1973–1979  i 1980–2003 był

Posiedzenie Naukowe O. Krakowskiego PTGeol 17.11.2022

Oddział Krakowski PTGeol oraz Instytut Nauk Geologicznych PAN zapraszają na referat, który wygłosi dr Joanna Pszonka (IGSMiE PAN)   Zastosowanie zautomatyzowanej mineralogii SEM do analizy uziarnienia osadów prądów zawiesinowych Referat zostanie wygłoszony w dniu: 17 listopada 2022 r. (czwartek) o godzinie 1700 Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTU1OTI2ZWYtMDYxZS00ZGViLWE2YWQtODljODdiYzEyNDc2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f298dad5-56e1-4a1d-85e8-934bea2809a4%22%2c%22Oid%22%3a%221226d709-29c9-4b98-a670-1ef27a45bf04%22%7d Zarząd Oddziału Krakowskiego PTGeol

Posiedzenie Naukowe O. Gdańskiego PTGeol 14.11.2022

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa GeologicznegoorazOddział Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB zapraszają na posiedzenie naukowe, podczas którego dr hab. inż. Piotr Krzywiec w imieniu zespołu autorskiego:Piotr Krzywiec (1), Quong Nguyen (2), Łukasz Słonka (1), Michał Malinowski (2), Regina Kramarska (3), Niklas Ahlrichs (4), Christian Hübscher (4) (1) Instytut Nauk Geologicznych, PAN(2) Instytut Geofizyki, PAN(3) Oddział Geologii Morza PIG-PIB(4)

70-lecie Oddziału Wrocławskiego PTGeol – 05.11.2022

Zapraszamy na obchody jubileuszu 70-lecia Oddziału Wrocławskiego PTGeol, które odbędą się 5 listopada 2022 r. w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Organizatorzy przygotowali ciekawy program. Jubileuszowi towarzyszyć będzie specjalna sesja poświęcona historii Oddziału oraz geologii Sudetów i Dolnego Śląska. Serdecznie zapraszamy! Szczegóły wydarzenia znajdują się w załączonym ogłoszeniu.