OGÓLNOPOLSKIE POSIEDZENIA NAUKOWE – 16.09.

Oddział Wrocławski oraz Sekcja Badań Strukturalnych i Geozagrożeń Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowe, w ramach którego dr Marta Adamuszek (PIG-PIB), dr Janos L. Urai  (RTWH, Aachen) oraz dr Dan M. Tamas (Babes-Bolyai Univ., Kluż-Napoca) wygłoszą referat pt.: „Analiza wybranych struktur tektonicznych w obrębie serii ewaporatowych” Referat zostanie wygłoszony: 16 września 2021r. (czwartek, godz. 17.00) Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny

Osobistości PTG – Prof. Jan Lewiński

Profesor Jan Piotr Lewiński należał do grona założycieli Polskiego Towarzystwa Geologicznego i został członkiem jego I zarządu. W latach 1925–1932 pełnił funkcję przewodniczącego Oddziału Warszawskiego. Jeszcze wcześniej w 1907 roku był członkiem założycielem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, a w latach 1907-1915 był organizatorem i prezesem Komisji Fizjograficznej przy Towarzystwie Krajoznawczym. Z inicjatywy Jana Lewińskiego w 1913 r. powstało wydawnictwo Paleontologia Ziem Polskich, którego był redaktorem. Ponadto był członkiem towarzystw zagranicznych Societe

Wspieramy 4 Festiwal Nietoperzy

Polskie Towarzystwo Geologiczne objęło Patronatem Naukowym 4 Festiwal Nietoperzy, który odbędzie się w dniach 10-11 września w Dolinie Będkowskiej! Wydarzenie ma wymiar naukowy, edukacyjny i rekreacyjny. Serdecznie zapraszamy! Szczegółowy program znajduje się na załączonym plakacie.

Osobistości PTG – Prof. Bronisław Rydzewski

Profesor Bronisław Nikodem Rydzewski był współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Geologicznego i członkiem pierwszego zarządu PTG. W 1926 r. zorganizował, wspólnie z prof. Mieczysławem Limanowskim, V Zjazd Towarzystwa na Wileńszczyźnie poświęcony osadom czwartorzędowym i budowie geologicznej starszego podłoża tamtego obszaru. Był też organizatorem X Zjazdu PTG w okolicy Nowogródka i Grodna w 1931 r. W latach 1930-1934 prof. Bronisław Rydzewski był Senatorem RP (wybranym z listy Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem). Był członkiem

PTG i PIG-PIB razem dla dziedzictwa kartografii geologicznej

Z inicjatywy PTG i PIG-PIB projekt “Wspólna Platforma Kartografii Geologicznej” wzbogacony zostanie o historyczne mapy geologiczne ziem polskich! Inicjatywa wpisuje się w szereg działań związanych z jubileuszem 100-lecia PTG. Współpraca członków naszego Towarzystwa z Państwowym Instytutem Geologicznym zaowocuje dostępem do ponad 200-letniego dziedzictwa kartografii geologicznej. Założenia projektu, jego funkcjonalność i umiejscowienie w nim historycznych map geologicznych przedstawione zostały podczas referatu pt. „Historyczne mapy geologiczne Polski