Ogólnopolskie Posiedzenie Naukowe PTGeol 22.02.24

Polskie Towarzystwo Geologiczne zaprasza na posiedzenie naukowe, podczas którego mgr Adam Wspaniały (JAMSTEC, Institute for Marine-Earth Science and Technology – MarE3, Japan) przedstawi referat pt.: „Eksploracja dna oceanicznego – doświadczenia z Japonii” Posiedzenie odbędzie się: 22 lutego 2024r. (czwartek, godz. 17.15) Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 17.00): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWFlZmU4NGYtMDUzZi00MWYwLTk4ODMtYzhlYjE3ZjBiNGMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d Adam Wspaniały pracuje w Japan Agency for Marine-Earth Science

Posiedzenie Naukowe O. Górnośląskiego 13.02.24

Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Geologicznego zaprasza na posiedzenie naukowe które odbędzie się 13 LUTEGO 2024 r. (wtorek) o godzinie 1530  w sali konferencyjnej Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB, ul. Królowej Jadwigi 1, Sosnowiec „Krasnoludy kopią głębiej – czy Tolkien korzystał z geologicznego  repozytorium?” – mgr Paweł Woźniak „Włoskie Dolomity – magia dolomickich skał” – dr Agnieszka Bracławska Zarząd Oddziału Górnośląskiego PTGeol

Og. Pos. Nauk. PTGeol 25.01.24

Polskie Towarzystwo Geologiczne zaprasza na posiedzenie naukowe, podczas którego dr hab. Agata Jurkowska(WGGiOŚ AGH) przedstawi referat pt.: „Opoka, krzemienie i czerty jako zapis biogeochemicznego cyklu krzemu (Si) w środowiskach morskich” Posiedzenie odbędzie się: 25 stycznia 2024r. (czwartek, godz. 17.15) Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 17.00): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGFkYjZjMmUtNTZjZi00NGFmLWE5MGUtM2U1MDUzNjEwZWUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d Dr hab. Agata Jurkowska pracuje na stanowisku profesora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jej ścieżka naukowa wiodła od paleontologii

2024 AAPG Europe Regional Conference, May 28-29, Krakow

Ladies and Gentlemen, Happy New Year 2024! I hope this email finds you well. I am pleased to announce the upcoming 2024 AAPG Europe Regional Conference, which will be held in Kraków, Poland, from 28-29 May This extraordinary AAPG event, co-organized by the Institute of Geological Sciences Polish Academy of Sciences, and the Polish Geological Society, can be a great opportunity to present

CETEG 2024 – Ruszyła rejestracja!

Polskie Towarzystwo Geologiczne (Sekcja Badań Strukturalnych i Geozagrozeń) we współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym – PIB,Instytutem Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytutem Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk serdecznie zapraszają do udziału w  międzynarodowym spotkaniu Central European Tectonic Studies Groups. W tym roku przypadła nam przyjemność organizacji jubileuszowej 20-tej edycji konferencji! Mamy nadzieję, że będzie to wspaniała okazja do zaprezentowania kolegom z innych krajów dokonań polskich