Żegnamy dr. inż. Zbigniewa Bułę

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 31 lipca 2023 r. odszedł dr. inż. Zbigniew Buła, wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego, zawodowo związany z Oddziałem Górnośląskim Państwowego Instytutu Geologicznego w Sosnowcu. Tam też przez wiele lat aktywnie działał w Oddziale Górnośląskim PTGeol. Zbigniew Buła był absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, którą ukończył w 1973 r. W tym samym roku rozpoczął pracę w Oddziale Górnośląskim PIG-PIB w Sosnowcu. W ciągu 40 lat kariery zawodowej

RH WORTH AWARD dla dr Joanny Pszonki (IGSMiE PAN)!

Prestiżowa międzynarodowa nagroda dla dr Joanny Pszonki, członkini PTGeol! Zdarza się, że członkowie naszego Polish Geological Society / Polskie Towarzystwo Geologiczne otrzymują nagrody od towarzystw zagranicznych. Najstarsze na świecie towarzystwo geologiczne The Geological Society of London https://www.facebook.com/GeolSoc wręcza nagrody honorujące wyróżniającą się działalność geologów. W tym roku jedna z nich: RH WORTH AWARD została przyznana dla centrum SEDS ONLINE, założonego i prowadzonego

Patronat nad HISTORIA ZIEMI Steven M. Stanley, John A. Luczaj

Polskie Towarzystwo Geologiczne objęło patronatem II wydanie podręcznika: HISTORIA ZIEMI Steven M. Stanley, John A. Luczaj Książka „jest znanym i cenionym podręcznikiem akademickim z zakresu geologii historycznej. Autorzy opisują dzieje Ziemi oraz rozwijającego się na niej życia, od jej powstania do czasów współczesnych. Obecne wydanie, podobnie jak poprzednie, opiera się na podstawowej zasadzie najściślejszego powiązania fizycznej i biologicznej historii Ziemi, która musi być studiowana

Żegnamy Ś. P. Prof. Andrzeja Ślączkę

Polskie Towarzystwo Geologiczne z głębokim żalem informuje, że  9 czerwca 2023 roku zmarł członek honorowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, prof. dr hab. Andrzej Ślączka, wybitny badacz geologii Karpat i innych orogenów alpejskich, niebywale zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Geologicznego, którego członkiem był od 1954 r., a w latach 1961-2023 był nieprzerwanie członkiem władz naczelnych Towarzystwa, w tym: sekretarzem (1977-1983), zastępcą przewodniczącego (1983-1989) i prezesem (1989-2003) Zarządu Głównego, a także przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej (2003-2021).