IV Polski Kongres Geologiczny – aktualizacja

Polskie Towarzystwo Geologiczne, Oddział Poznański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wielkopolska społeczność geologów we współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym serdecznie zapraszają do udziału w IV Polskim Kongresie Geologicznym, który odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2020 roku w Poznaniu. Nowe informacje dostępne w komunikacie wydanym przez organizatorów: Komunikat (1.5 Mb) 06.10.2020r

Walne Zebranie – Oddział Krakowski

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTG zaprasza na WALNE ZEBRANIE, które odbędzie się w dniu: 10 września 2020 r. (czwartek) o godzinie 1700 w auli Ośrodka Badawczego ING PAN przy ul. Senackiej 1 w Krakowie. podczas zebrania nastąpi : przedstawienie sprawozdania rocznego; wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów, który odbędzie się jesienią w 2020 r. W związku z panującą pandemią COVID-19 podczas zebrania obowiązywać będzie zachowania 1,5 m odległości między jego uczestnikami oraz zasłanianie ust

Zmarł Prof. Henryk Kucha

Ze smutkiem informujemy, że w dniu 11 lipca 2020 roku zmarł Śp. prof. dr hab. inż. Henryk Kucha, emerytowany profesor Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Profesor był wieloletnim członkiem Oddziału Krakowskiego PTG i laureatem licznych nagród, zarówno naszego jak i zagranicznych towarzystw geologicznych. Był powszechnie cenionym geologiem, specjalistą wielu dziedzin z zakresu geologii złóż oraz ochrony środowiska. Jego badania przyczyniły się m.

Zmarł dr inż. Leszek Chudzikiewicz

Z przykrością informujemy, że 5 maja 2020 r. w wieku 72 lat odszedł Ś.P. dr inż. LESZEK CHUDZIKIEWICZ Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego, zarządu Oddziału Krakowskiego PTG i Rady Redakcyjnej Annales Societatis Geologorum Poloniae. Doświadczony geolog, absolwent AGH, zawodowo związany z Instytutem Nauk Geologicznych PAN. Polskiej geologii zasłużył się także jako wieloletni wydawca czasopism Studia Geologica Polonica i Geologia Sudetica. Osoba, której życzliwości i uczynności będzie brak

IV Kongres Geologiczny 2021

W związku z wyjątkową sytuacją związaną z ogólnoświatową pandemią, Komitet Organizacyjny IV Polskiego Kongresu Geologicznego wraz ze współorganizatorami oraz władzami Polskiego Towarzystwa Geologicznego podjęły decyzję o przeniesieniu IV Polskiego Kongresu Geologicznego na rok 2021. Dokładny termin zostanie podany jesienią. Program Kongresu oraz zaplanowane wycieczki nie powinny ulec zasadniczym zmianom. Zaakceptowane do druku abstrakty zostaną wydrukowane w ramach przyszłorocznego Kongresu. Informujemy, że osoby, które zakładają brak możliwości uczestnictwa