IV Kongres Geologiczny – Covid-19

W związku z sytuacją epidemiczną na terenie Polski, chcielibyśmy Państwa poinformować, że decyzja dotycząca dalszych losów IV Polskiego Kongresu Geologicznego podjęta zostanie na początku maja. Mamy nadzieję, że wówczas będziemy mogli przekazać Państwu dobre wieści. W związku z licznymi pytaniami, informujemy również, że osoby, którym nie udało się jeszcze dokonać płatności za Kongres będą mogły zrobić to w późniejszym terminie (w niezmienionej wysokości). Komitet Organizacyjny IV Polskiego Kongresu Geologicznego

REFERAT – ODDZIAŁ KRAKOWSKI

W imieniu Zarządu Oddziału Krakowskiego PTG zapraszam na posiedzenie naukowe, które odbędzie się o godzinie 17.00 w dniu 27 lutego (czwartek) 2020 r., w auli Ośrodka Badawczego ING PAN (ul. Senacka1, Kraków). Referat pt. Dolnooligoceńskie turbidyty węglanowo-silikoklastyczne – wyniki obserwacji makro- i mikroskopowych (okno tektoniczne Szczawy, jednostka przedmagurska) Zaprezentuje: Piotr Siwek (WGGiOŚ, AGH)