Referat – Oddział Wrocławski

Odział Wrocławski zaprasza na posiedzenie naukowe, które odbędzie się o godzinie 16.00 w dniu 19 grudnia (czwartek) 2019 r. w sali nr 2 Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. W. Cybulskiego 30. Wykład pt. “Paleo- i archeosejsmologia: wprowadzenie i przykłady” wygłosi dr hab. Jurand Wojewoda (Uniwersytet Wrocławski)

Referat – Oddział Wrocławski

Odział Wrocławski zaprasza na posiedzenie naukowe, które odbędzie się o godzinie 16.00 w dniu 12 grudnia (czwartek) 2019 r. w sali nr 2 Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. W. Cybulskiego 30. Wykład pt. “Sejsmologia rotacyjna – jej obszary zainteresowań oraz możliwości realnych pomiarów” wygłosi prof. dr hab. Leszek Jaroszewicz (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)

IV Polski Kongres Geologiczny

Polskie Towarzystwo Geologiczne – Oddział Poznański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wielkopolska społeczność geologów serdecznie zapraszają do udziału w IV Polskim Kongresie Geologicznym, który odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2020 r. w Poznaniu. Poniżej trzeci komunikat od organizatorów.

REFERAT – ODDZIAŁ KRAKOWSKI

W imieniu Zarządu Oddziału Krakowskiego PTG zapraszam na posiedzenie naukowe, które odbędzie się o godzinie 17.00 w dniu 12 grudnia (czwartek) 2019 r., w auli Ośrodka Badawczego ING PAN (ul. Senacka 1, Kraków). Referat pt. Zirconology as a tool for dissecting the early Earth Zaprezentuje: Daniel Dunkley   (Wydział Nauk o Ziemi, UŚ)