Propozycje zmian w Statucie PTGeol

Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Głównego PTGeol w kadencji kończącej się w dniu 31.12.2023 r., które to posiedzenie odbyło się w dniu 15.12.2023 r., zadecydowano o zaproponowaniu następujących zmian w statucie PTGeol: – W paragrafie 22 zastąpienie słowa „bieżący” słowem „następny”; – W paragrafie 32 zastąpienie początku zdania: „Członkowie prezydium Zarządu Głównego,” przez: „Prezes, wiceprezesi oraz członkowie”; – W paragrafie 50 zastąpienie zdań: „Prezydium Zarządu Głównego składa się z prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza

Życzenia świąteczne i noworoczne!

Życzenia wesołych Świąt Bożego Narodzenia i udanego Nowego Roku wszystkim członkom i sympatykom Polskiego Twozrystwa Geologicznego składa Zarząd Główny PTGeol! Oby spełniły się Wasze życzenia, a nadchodzący 2024 r. niech obfituje w sukcesy i bedzie pełen zadowolenia! Zarząd Główny PTGeol

Og. Pos. Nauk. PTGeol 13.12.2023

Polskie Towarzystwo Geologiczne zaprasza na posiedzenie naukowe, podczas którego dr hab. Marek Jarosiński (prof. PIG-PIB) dr Kinga Bobek1, mgr Michał Wojtowicz2, dr Michał Wyglądała3 i dr Michał Kępiński4  (1Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy,2Wellfield Geoscience, 3Uniwersytet Warszawski, 4Ikon Science) przedstawią referat pt.: „Czy i jak Karpaty są obecnie aktywne tektonicznie?” Posiedzenie odbędzie się: 13 grudnia 2023r. (środa, godz. 17.15) Link do spotkania na platformie MS

Odszedł prof. Marian Wagner

Z żalem informujemy, że w dniu 15 listopada w wieku 73 lat zmarł prof. dr. hab. inż Marian Wagner wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Geoloicznego, założyciel Sekcji Petrologii Węgla. Profesor M. Wagner swoją karierę zawodową związał z Wydziałem Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowsika AGH w Krakowie. Był autorem licznych publikacji i opracowań z zakresu petrologii i sedymentologii węgli.

Og. Pos. Nauk. PTGeol 23.11.2023

Polskie Towarzystwo Geologiczne zaprasza na posiedzenie naukowe, podczas którego prof. dr hab. Adam Grobler  (Katedra Filozofii, Uniwersytet Opolski) przedstawi referat pt.: „Wyjaśnianie naukowe” Posiedzenie odbędzie się: 23 listopada 2023r. (czwartek, godz. 17.15) Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 17.00): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjdlMTkxOTYtNjc1MS00MmQ0LTliODktNzQ4NzNkNTc3MGY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa GeologicznegoOddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Geologicznego