Ogólnopolskie Posiedzenie Naukowe PTGeol 23.02.2023

Polskie Towarzystwo Geologiczne zaprasza na posiedzenie naukowe, podczas którego dr hab. Anna Górecka-Nowak oraz dr Alina Chrząstek(Instytut Nauk Geologicznych UWr) przedstawią referat pt.: „Karty geologicznego życiorysu Profesora Józefa Zwierzyckiego” Posiedzenie odbędzie się: 23 lutego 2023r. (czwartek, godz. 17.15) Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 17.00): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGU5Yzk2YjAtZGExOC00OGY3LTk0ZDYtMTRlNmMyNGZmNGY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d Zarząd Główny PTGeolOddział Wrocławski PTGeol

Żegnamy prof. Wojciecha Narębskiego 27.01.2023r.

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 stycznia w wieku 98 lat zmarł prof. dr. hab. Wojciech Narębski od 1995 r. honorowy członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Z towarzystwem związany był od 1952 r., w 1969 r. został wiceprezesem Zarządu Głównego PTGeol. Od 2016 r. honorowy członek Międzynarodowej Komisji Historii Nauk Geologicznych (INHIGEO). Profesor Wojciech Narębski należał do ludzi o bogatym życiorysie. Podczas II Wojny Światowej był więziony przez NKWD. Był kombatantem, służył w 22. Kompanii

Ogólnopolskie Posiedzenie Naukowe PTGeol 26.01.2023

Polskie Towarzystwo Geologiczne zaprasza na posiedzenie naukowe, podczas którego prof. dr hab. Piotr Migoń (Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr) przedstawi referat pt.: „Rzeźba strukturalna Sudetów” Posiedzenie odbędzie się: 26 stycznia 2023r. (czwartek, godz. 17.15) Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 17.00): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTg4YzgxN2ItODFiYS00NzlkLWIwZWItN2VkMWEzYTBhNmU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d Zarząd Główny PTGeol

Posiedzenie Naukowe O. Gdańskiego 25.01.2023

Oddział Gdański PTGeolPolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Oddział PomorskiOddział Gdański PIG-PIB serdecznie zapraszają na pierwsze w tym roku otwarte posiedzenie naukowe, na którym prof. dr hab. Leszek Marks przedstawi referat pt.  Współczesne globalne ocieplenie – oczami geologa Posiedzenie odbędzie się: 25 stycznia o godz. 15:00 w Oddziale Geologii Morza PIG-PIB Zarząd Oddziału Gdańskiego PTGeol