Odszedł prof. Marian Wagner

Z żalem informujemy, że w dniu 15 listopada w wieku 73 lat zmarł prof. dr. hab. inż Marian Wagner wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Geoloicznego, założyciel Sekcji Petrologii Węgla. Profesor M. Wagner swoją karierę zawodową związał z Wydziałem Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowsika AGH w Krakowie. Był autorem licznych publikacji i opracowań z zakresu petrologii i sedymentologii węgli.

Og. Pos. Nauk. PTGeol 23.11.2023

Polskie Towarzystwo Geologiczne zaprasza na posiedzenie naukowe, podczas którego prof. dr hab. Adam Grobler  (Katedra Filozofii, Uniwersytet Opolski) przedstawi referat pt.: „Wyjaśnianie naukowe” Posiedzenie odbędzie się: 23 listopada 2023r. (czwartek, godz. 17.15) Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 17.00): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjdlMTkxOTYtNjc1MS00MmQ0LTliODktNzQ4NzNkNTc3MGY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa GeologicznegoOddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Geologicznego

VI Spotkanie Barbórkowe 7.12.2023

Koleżanki i koledzy, Kolejny rok działalności Polskiego Towarzystwa Geologicznego zmierza powoli ku końcowi i zanim to nastąpi zbierzmy się na tradycyjnym już Spotkaniu Barbórkowym. Jest ono wyjątkową okazją do rozmów, wspomnień i podsumowań, nie tylko z życia PTGeol, ale również sposobnością do podzielenia się własnymi doświadczeniami, wrażeniami i planami na przysłość. W gronie koleżeńskim zawsze jest o czym rozmawiać! Serdecznie zapraszamy! Zarząd Główny PTGeol Spotkanie odbędzie się 7 grudnia 2023 r. w Krakowie

4 Polski Kongres Geologiczny

Przedstawiamy najnowszy komunikat dotyczący IV Polskiego Kongresu Geologicznego, który odbędzie się w Poznaniu w dniach 10-14 czerwca 2024 r.! Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi informacjami i składania zgłoszeń! Strona IV Polskiego Kongresu Geologicznego

Pos. Nauk. O. Wrocławskiego 9.11.2023

Posiedzenie Naukowe Oddziału WrocławskiegoPolskiego Towarzystwa Geologicznego dr hab. Mirosław Jastrzębski (ING PAN, Wrocław) wraz z zespołem przedstawi referat pt.: „Wiek i proweniencja skał metaosadowych i metawulkanicznych strefy śląskiej w Sudetach Wschodnich” Posiedzenie odbędzie się w dniu: 9 listopada 2023r. (czwartek, godz. 16:00) w sali II Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Cybulskiego 30 Posiedzenie naukowe będzie połączone z Zebraniem Członków Oddziału i wyborem Delegatów naszego Oddziału na Walny Zjazd Delegatów, który odbędzie się