Dokumenty:

Członkowie Zarządu Sekcji Sozologii PTGeol. na kadencję 2022/2026:

dr inż. Andrzej Gałaś (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk) – przewodniczący

dr Anna Abramowicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – z-ca przewodniczącego

dr inż. Alicja Kot-Niewiadomska (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk) – członek zarządu