2008.06.27 Kraków

Walny Zjazd Delegatów odbył się 27 czerwca 2008 r. podczas Pierwszego Polskiego Kongresu Geologicznego w Krakowie. Na Zjazd przybyło 20 delegatów i 6 gości (członków Zarządu Głównego, Redaktor Naczelny ASGP oraz przewodniczący Oddziałów).
Otwarcia Zjazdu dokonał Prezes PTG dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz prof. AGH, natomiast na przewodniczącego Walnego Zjazdu wybrano doc. dr hab. Włodzimierza Mizerskiego.
W trakcie Zjazdu zapoznano Delegatów ze sprawozdaniami: Zarządu Głównego PTG, w tym: skarbnika PTG, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.
W trakcie posiedzenia Zjazdu Delegatów dokonano wyboru Zarządu Głównego (patrz: Władze).
Zgłoszone zostały wnioski dotyczące: - ujednolicenia formy znaku (logo) oraz angielskiej nazwy PTG ; - wystąpienia do Głównego Geologa Kraju, aby dokonano wpisu do koncesji (Prawo Górnicze), który by zabraniał wprowadzania zakazu prowadzenia badań w prywatnych kamieniołomach.
Wyrażono też podziękowanie dla dr hab. Joachima Szulca (przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego) za wspaniałą organizację odbywającego się I Kongresu Geologicznego.