Władze

Zarząd Główny:
Przewodniczący (Prezes): prof. dr hab. M. Adam Gasiński
Wiceprzewodniczący: dr hab. Paweł Karnkowski prof. UW, dr hab. Włodzimierz Mizerski prof. PIG-PIB, dr hab. Paweł Aleksandrowski prof. PIG-PIB
Sekretarz: dr hab. inż. Józef Chowaniec prof. PIG-PIB
Zastępca Sekretarza: dr Piotr Jaglarz
Skarbnik: dr Artur Kędzior
Zastępca Skarbnika: mgr inz. Piotr Freiwald

Członkowie:
dr Janusz Badura, dr hab. Stefan Cwojdziński prof. PIG-PIB, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski prof. UMCS, mgr inż. Wanda Ginalska-Prokop, dr hab. Michał Gradziński, dr hab. Krzysztof Labus, prof. dr hab. Anna Maliszewska, dr Andrzej Piotrowski, prof. dr hab. Joachim Szulc, dr inż. Albin Zdanowski.

Komisja rewizyjna:
dr hab. Monika Jachowicz-Zdanowska, prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz, prof. dr hab. Tadeusz Peryt, prof. dr hab. Andrzej Ślączka, prof. dr hab. Andrzej Zelaźniewicz

Sąd koleżeński:
mgr inż. Dorota Giełżecka-Mądry, prof. dr hab. Stanisław Lorenc

Działalność Zarządu Głównego:
Zarząd Główny pracuje w składzie wybranym 29.05.2014 r. na Walnym Zjeździe Delegatów w Białej Podlaskiej.
Działalność Zarządu Głównego skupia się głównie na podtrzymaniu ciągłości działalności naukowej Towarzystwa: organizacji zjazdów i konferencji, wydawaniu Annales Societatis Geologorum Poloniae (ASGP d. Rocznik PTG).

Biuro Zarządu Głównego obsługiwane jest przez Panią mgr Zofię Struś, która równocześnie jest kustoszem Biblioteki PTG. Od 1 marca 2017 roku Polskie Towarzystwo geologiczne mieści się w nowej siedzibie przy Instytucie Nauk Geologicznych UJ przy ul. Gronostajowej 2, Kraków.

Godziny otwarcia biura:
poniedziałki, środy i piątki od godz. 8:00 do godz. 13:30

Księgowość jest prowadzona przez Panią Marię Sikorską-Bieda na zasadzie umowy-zlecenia.