Oddział Wrocławski

Zarząd Oddziału Wrocławskiego PTG zaprasza wszystkich na wspólne posiedzenia naukowe Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego i Polskiego Towarzystwa Geologicznego Oddziału Wrocławskiego, które odbywają się w czwartki o godzinie 15:15 w sali nr 2 Instytutu Nauk Geologicznych przy ulicy W. Cybulskiego 30.

Program odczytów można pobrać stąd. Serdecznie zapraszamy!

Uprzejmie informujemy, że składki członkowskie na 2011 rok wynoszą:
- 50 zł - dla członków zwyczajnych
- 15 zł - dla rencistów, emerytów i juniorów
- 45 zł - prenumerata Annales Societatis Geologorum Poloniae - Rocznika PTG

Wpłatę składek (również zaległych) oraz przedpłatę na Rocznik PTG można dokonać w placówkach bankowych lub pocztowych na rachunek:

  • Polskie Towarzystwo Geologiczne Zarząd Główny, ul. Oleandry 2a, 30-056 Kraków,
    PKO BP SA I/O Kraków nr 45 1020 2892 0000 5202 0181 6842

albo u skarbnika Oddziału Wrocławskiego PTG, dr Wojciecha Drzewickiego (tel. 071 3759236 lub 696437503) podczas posiedzeń naukowych.

Oddział działa pod kierownictwem Zarządu z Przewodniczącym prof. dr hab. A. Żelaźniewiczem. Zrzeszonych jest 96 członków zwyczajnych i 2 wspierających.