Oddział Wrocławski

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Geologicznego zajmuje się działalnością naukową i popularyzatorską. W ramach tej działalności organizowane są konferencje terenowe, a także odczyty i posiedzenia naukowe w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Odczyty odbywają się w każdym roku akademickim, w czwartki, o godzinie 15.15 w sali II, ING UWr (Wrocław, ul. Cybulskiego 30, 1 piętro). Szczegółowy program posiedzeń naukowych OW PTG można znaleźć pod adresem http://www.ing.uni.wroc.pl/odczyty. Serdecznie zapraszamy!

Odczyty organizowane przez Oddział Wrocławski PTG w 2017 r. wygłaszali prelegenci z PIG-PIB w Warszawie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Polskiego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego we Wrocławiu, KGHM Cuprum Centrum Badawczo-Rozwojowego we Wrocławiu, Wrocławskiej Pracowni Geotektonicznej, a także Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Łącznie odbyło się 10 odczytów w ramach posiedzeń naukowych PTG połączonych z posiedzeniami ING UWr i PTMin. W odczytach tych w 2017 roku, łącznie wzięło udział 197 osób.

Składka członkowska wynosi 50 zł rocznie, dla studentów i doktorantów (przez 3 lata) - 15 zł rocznie, członkowie emeryci są zwolnieni z płacenia składek.

Prezes OW PTG:
dr hab. Jurand Wojewoda - jurand.wojewoda (at) uwr.edu.pl

Wiceprezes OW PTG:
dr hab. prof. Zbigniew Cymerman

Sekretarz OW PTG:
mgr Aleksander Kowalski

Skarbnik OW PTG:
dr Wojciech Drzewicki - wojciech.drzewicki (at) uwr.edu.pl

Członkowie zarządu:
dr Izabella Nowak
dr Paweł Raczyński
dr Artur Sobczyk
mgr Dominik Sokalski