Polskie Towarzystwo Geologiczne, Oddział Poznański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wielkopolska społeczność geologów we współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym serdecznie zapraszają do udziału w IV Polskim Kongresie Geologicznym, który odbędzie się w dniach 10-14 czerwca 2024  roku w Poznaniu.

Nadrzędnym celem Kongresu jest przegląd aktualnej tematyki badawczej oraz integracja środowiska polskich geologów. Tym samym jest to niepowtarzalna okazja do zaprezentowania i dyskusji wyników najnowszych badań ważnych dla rozwoju polskiej geologii i gospodarki. Zróżnicowane tematycznie sesje referatowe zostaną poprzedzone sesjami plenarnymi. Będą one poświęcone wyzwaniom współczesnej geologii, surowcom strategicznym oraz problemom geozagrożeń towarzyszących górnictwu podziemnemu i odkrywkowemu. Uzupełnieniem sesji będą wycieczki terenowe.

Mamy nadzieję, że Kongres stanie się platformą do podsumowania obecnego stanu wiedzy, krystalizacji nowych idei badawczych, a także do zacieśnienia istniejącej oraz nawiązania nowej współpracy między przedstawicielami świata nauki, praktyki i biznesu.

Zachęcamy do odwiedzania strony Kongresu, na której będą zamieszczane aktualne informacje:

https://4pkg.amu.edu.pl/

Wszelkie pytania dotyczące Kongresu prosimy kierować na adres:  

4pkg@amu.edu.pl 

Serdecznie zapraszamy do Poznania!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Joanna Rotnicka-Dłużewska