LXXXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, Katedra Nauk o Środowisku PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz Gmina Łuków zapraszają na:

LXXXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego

"Na krawędzi platformy"

2-5 września 2018 roku Łuków
Patronat Honorowy

Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego PIB
dr Tomasz Nowacki
Wójt Gminy Łuków
Mariusz Osiak

Komitet Honorowy

Prezes Polskiego Towarzystwa Geologicznego: prof. zw. dr hab. Adam Gasiński
Dziekan Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego: dr hab. Ewa Krogulec prof. UW
Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej: prof. zw. dr hab. Józef Bergier

Sponsorzy

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca:
dr Izabela Ploch

Sekretarz:
dr Katarzyna Świerczewska-Pietras

Członkowie:
dr hab. Andrzej Konon prof. UW
dr hab. Włodzimierz Mizerski, prof. PIG-PIB
dr Darek Gałązka
dr Agnieszka Kłopotowska
dr Krzysztof Mayer
dr Michał Wyglądała
dr Joanna Uroda
dr Marcin Żarski
mgr Anna Haluch
mgr Dorota Jania
mgr Tomasz Krawczyński
mgr Monika Szabłowska

Komitet Naukowy

Przewodniczący:
dr hab. Andrzej Konon prof. UW

Członkowie:
prof. nadzw. dr hab. Paweł Aleksandrowski
dr hab. inż. Piotr Krzywiec prof. ING PAN
dr hab. inż. Stanisław Mazur ING PAN
dr Barbara Rybak-Ostrowska
mgr Mateusz Kufrasa

Kontakt

Korespondencję elektroniczną prosimy przesyłać na adres email: zjazdptg2018 (at) gmail.com
dr Izabela Ploch, tel. (22) 45 92 360

Krawędź platformy wschodnioeuropejskiej jest od wielu lat fascynującym obszarem badawczym, szczególnie dla geologii strukturalnej, tektoniki i geologii złożowej. Jak żaden inny region dostarcza ogromnej ilości informacji poszerzających naszą wiedzę na temat budowy głębokiego podłoża. Również młodsze procesy geologiczne związane z ostatnim zlodowaceniem w rejonie Łukowa odcisnęły swój ślad w postaci pozostawionej przez lądolód słynnej kry łukowskiej. Znalezione w niej unikatowe jurajskie skamieniałości, między innymi amonity, są źródłem licznych prac badawczych i inspiracją do rozwoju geoturystyki w tym rejonie. Zróżnicowane podłoże tego obszaru jest również wyzwaniem dla geologii inżynierskiej.

Zapraszamy do udziału w Zjeździe oraz do zgłaszania posterów

• maksymalne rozmiary posterów nie powinny przekraczać 1,2 x 0,8 m (optymalnie 1,0 x 0,7 m)
• objętość abstraktu dla prezentowanych posterów: maksymalnie 1 strona standardowego maszynopisu, bez rycin i literatury (czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza)

Podczas sesji naukowej zostaną zaprezentowane zamawiane referaty i wybrane referaty tematyczne, wszystkie pozostałe materiały zostaną zaprezentowane w formie posterów.

Abstrakty prosimy przesyłać na adres:

dr hab. Włodzimierz Mizerski prof. PIG-PIB, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, tel. 22 45 92 503, email: wlodzimierz.mizerski (at) pgi.gov.pl

Rejestracja on line na stronie Zjazdu

Opłaty zjazdowe:
Pełna opłata: 350 zł.
Opłata dla członków PTG: 300 zł.
Emeryci, studenci, doktoranci: 250 zł.
Osoby towarzyszące: 250 zł (bez materiałów zjazdowych).

Opłata zjazdowa obejmuje: wyżywienie (m. in. catering, uroczysta kolacja), materiały zjazdowe (nie dotyczy osób towarzyszących).

Planowane miejsce obrad
Parisel Palace centrum konferencyjno-wypoczynkowe w Klimkach koło Łukowa

Zakwaterowanie
W drugim komunikacie podamy listę zarezerwowanych hoteli oraz specjalną ofertą dla uczestników Zjazdu.

Ramowy program

02 września - Piknik geologiczny - wydarzenie geoedukacyjne

03 września – otwarcie Zjazdu, sesje plenarne i Walny Zjazd Delegatów PTG
Uroczysta kolacja w Parisel Palace

04 września – sesje plenarne

Podczas Zjazdu zaplanowane są następujące sesje terenowe:

04.09.2018 (wtorek po południu)

A: wizyta w rezerwacie JATA – omówienie zagadnień związanych z pochodzeniem i budową kry łukowskiej, rozwoju regionalnej geoturystyki na bazie zabezpieczonych i zagospodarowanych odsłonięć kry łukowskiej, kolacja przy ognisku

05.09.2018 (środa)

B: Zagadnienia Czwartorzędowe w rejonie Łukowa
- Plejstoceńskie pojezierze z okresu interglacjału mazowieckiego (sprzed ponad 300 tys. lat.) Współczesne zagłębienie w terenie, będące śladem kopalnych jezior, omówienie sytuacji geologicznej, paleoklimatu i paleoroślinności.
- Rezerwat jodły - jodła w plejstocenie i holocenie, współczesne badanie rozprzestrzeniania się pyłku jodły. Przedstawienie historii rezerwatu i przeszłości z II wojny światowej.
- Wola Okrzejska - muzeum H. Sienkiewicza w dworku gdzie się urodził. Omówienie elementów budowy geologicznej obszaru.
- Interglacjał ferdynandowski w Łukowie.

Ważne terminy

Nadsyłanie abstraktów do 15.05.2018 r.
Nadsyłanie streszczeń referatów do 10.06.2018 r.
Opłata za Zjazd do 15.05.2018 r.
II komunikat: 20.03.2018 r.

Przyjęcie zgłoszenia na Zjazd nastąpi po nadesłaniu zgłoszenia oraz uiszczeniu opłaty zjazdowej. Opłatę zjazdową należy uiścić do 15 maja 2018 r. przelewem na konto Polskiego Towarzystwa Geologicznego:
PTG 45 1020 2892 0000 5202 1081 6842 PKO BP SA I O Kraków z dopiskiem LXXXIV Zjazd PTG.