LXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Uwaga: na prośbę uczestników, termin zgłaszania uczestnictwa, nadsyłania abstraktów oraz dokonywania opłat konferencyjnych został przesunięty z 30.04.2009 na 31.05.2009.

26-29 września 2009 roku
Bukowina Tatrzańska

"Budowa geologiczna Tatr i Podhala ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk geotermalnych na Podhalu"

Honorowy patronat
doc. dr hab. Jerzy Nawrocki (Państwowy Instytut Geologiczny)
dr Paweł Skawiński (Tatrzański Park Narodowy)

Siedziba
CWIR "RYSY"
Bukowina Tatrzańska, ul. Leśna 20
NIP 736-13-84-675
tel. 018 20 77224, 018 20 77 384
www.rysy.bukowinatatrzanska.pl
rezerwacja@rysy.bukowinatatrzanska.pl

Komitet Organizacyjny LXXIX Zjazdu PTG
Przewodniczący:

prof. dr hab. Alfred Uchman (ING UJ)
dr inż. Józef Chowaniec (OK PIG)

Sekretarze:

dr inż. Tomasz Rychliński (ING UJ)
dr Piotr Jaglarz (ING UJ)
mgr Małgorzata Jamer (ING UJ)
mgr inż. Piotr Freiwald (OK PIG)

Skarbnik:

dr Artur Kędzior (ING PAN)

Członkowie:

prof. dr hab. Adrzej Gaździcki (Instytut Paleobiologii PAN)
dr Michał Gradziński (ING UJ)
dr Renata Jach (ING UJ)
dr Artur Kędzior (ING PAN)
prof. dr hab. Jerzy Lefeld (ING PAN)
prof. dr Jozef Michalik (SAV, Bratysława)
prof. dr hab. Krystyna Piotrowska (PIG)
prof. dr hab. Piotr Roniewicz (Wydział Geologii UW)
dr hab. Joachim Szulc (ING UJ)

Adres korespondencyjny

dr inż. Tomasz Rychliński
Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Jagielloński
ul. Oleandry 2a, 30-063 Kraków
(+48 12) 663 26 61; fax: (+48 12) 633 22 70
e-mail: tomasz.rychlinski@uj.edu.pl

Informacji dotyczących sesji terenowych udziela:
dr Renata Jach - renata.jach@uj.edu.pl

W ramach Zjazdu odbędą się referaty plenarne, sesje referatowe poświęcone zagadnieniom związanym z budową geologiczną Tatr i Podhala oraz geotermią na Podhalu. Ich celem będzie przegląd dotychczasowych i najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie oraz wymiana informacji naukowych. W trakcie Zjazdu odbędzie się sesja posterowa, której tematyka jest otwarta. Odbędą się też dwudniowe sesje terenowe, w ramach których zostanie przeprowadzonych 12 wycieczek w Tatry i na Podhale. Przedstawione będą najciekawsze osiągnięcia naukowe ostatnich lat.

Zgłoszenie uczestnictwa, streszczenie referatu i posteru prosimy przesłać do dnia 30.04.2009 r.

Opłaty konferencyjne
Specyfika Koszt (zł/osobę) z uroczystą kolacją Koszt (zł/osobę) bez uroczystej kolacji
pełna 420 360
dla członków PTG 370 310
dla emerytów i studentów-doktorantów 300 240
osoby towarzyszące 250 200

Opłata konferencyjna bez uroczystej kolacji obejmuje:

  • materiały konferencyjne (nie dotyczy osób towarzyszących);
  • udział w sesji plenarnej, referatowej i posterowej;
  • poczęstunek w czasie dwóch przerw kawowych w czasie sesji referatowej w dniu 27.09.2009 r. (patrz: program);
  • zwiedzanie geotermalnego kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego i problemy geotermii na Podhalu w dniu 26.09.2009 r. (patrz: program);
  • uczestnictwo w spotkaniu integracyjnym (korzystanie z infrastruktury term wraz z przyjęciem) w dniu 26.09.2009 r. (patrz: program).

UWAGA: opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów zakwaterowania i posiłków (patrz informacja na temat rezerwacji noclegów i posiłków).

Opłata za uczestnictwo w sesji terenowej obejmuje:

  • obsługę merytoryczną;
  • transport od i do miejsca zakwaterowania;
  • suchy prowiant.

Wpłaty za opłatę konferencyjną + koszt wybranych sesji terenowych prosimy dokonać do dnia 30.04.2009 r. na konto:

PKO BP SA I/O Kraków
45 1020 2892 0000 5202 0181 6842

Nazwa odbiorcy: Polskie Towarzystwo Geologiczne
W tytule wpłaty należy wpisać: „LXXIX Zjazd PTG – nazwisko i imię uczestnika”

Cennik zakwaterowania i posiłków w CWiR „Rysy”
Specyfika Koszt (zł/osobę)
nocleg 50
śniadanie 15
obiad 25
kolacja 20

Uczestnicy proszeni są o dokonanie rezerwacji noclegów i posiłków we własnym zakresie w CWIR „RYSY” do dnia 30.04.2009 r.
CWIR "RYSY"
Bukowina Tatrzańska, ul. Leśna 20
NIP 736-13-84-675
tel. 018 20 77224, 018 20 77 384
www.rysy.bukowinatatrzanska.pl
rezerwacja@rysy.bukowinatatrzanska.pl

Płatne przy rejestracji w hotelu lub na konto:

BS Bukowina Tatrzańska
29 87910009 0000 0000 3812 0001

W tytule wpłaty należy wpisać: „LXXIX Zjazd PTG – nazwisko i imię uczestnika”. Przy dokonywaniu wpłat za noclegi i posiłki uczestnicy proszeni są o podanie informacji czy oczekują wystawienia faktury na firmę (w tym przypadku należy podać NIP) czy potwierdzeniem wpłaty ma być paragon.

Niedzielne Msze Święte w Bukowinie Tatrzańskiej: 8.00; 9:30; 11.00; 19.00
Adres parafii: ul. Kościuszki 1, 34-530 Bukowina Tatrzańska; http://www.bukowinatatrzanska.com/informator_koscioly.htm