Ramowy program LXXIX Zjazdu PTG

26.09.2009 r. (sobota)

12:00-... Rejestracja uczestników
16:00-18:15 Zwiedzanie geotermalnego kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego i problemy geotermii na Podhalu
18:30-... Spotkanie integracyjne na termach z poczęstunkiem („icebreaker”)

27.09.2009 r. (niedziela)

8:00-10:00 Rejestracja uczestników
10:00-10:20 Otwarcie LXXIX Zjazdu PTG
10:20-13:00 Referaty plenarne
13:00-14:00 Przerwa obiadowa
14:00-16:00 Sesje referatowe (15+5 min.) – 6 referatów
10:20-13:00 Referaty plenarne
16:00-16:20 Przerwa na kawę
16:20-17:20 Sesje referatowe – 3 referaty
17:20-18:00 Sesja posterowa
17:30-19:00 Zjazd Delegatów PTG
19:30-... Uroczysta kolacja

28.09.2009 r. (poniedziałek)

7:15-8:00 Śniadanie
8:00-19:00 Wycieczki A1–A7
19:30-... Kolacja

29.09.2009 r. (wtorek)

7:15-8:00 Śniadanie
8:00-19:00 Wycieczki B1–B5
19:30-... Kolacja