Sesje terenowe

Informacji dotyczących sesji terenowych udziela:
dr Renata Jach - renata.jach@uj.edu.pl

Opłata za uczestnictwo w sesji terenowej obejmuje:

  • obsługę merytoryczną;
  • transport od i do miejsca zakwaterowania;
  • suchy prowiant.
Wycieczka A1
Trias i jura jednostki kriżniańskiej we wschodnim zakończeniu Tatr, zjawiska krasowe

Wycieczka organizowana we współpracy z Zarządem Jaskiń Słowackich.
Prowadzący: Andrzej GAŹDZICKI, Pavel Bella, Ditta Kicińska, Jozef Michalík, Stanislav Pavlarcik, Tomasz Rychliński.
Termin: 28.09.2009 r., poniedziałek.
Początek: Bukowina Tatrzańska hol główny hotelu „Rysy”, godz. 8.00, przewidywane zakończenie Bukowina Tatrzańska ok. godz. 17.15.
Liczba uczestników: minimalna – 8, maksymalna – 20.
Opłata: 70 zł – cena wycieczki nie obejmuje biletu wstępu do Jaskini Bielskiej. Opłata nie uwzględnia ubezpieczenia.
Trasa: Palenica Lendacka – Jaskinia Bielska – Tatrzańska Kotlina.
Typ trasy: przejazdy autobusem, wycieczka piesza (lekka do lekko ciężkiej, miejscami podejście i zejście stromym, zalesionym lub kamienistym stokiem).
Największe różnice wzniesień przy podejściu: 250 m.
Zagadnienia: Kajper karpacki; sukcesja pogranicza triasu i jury jednostki kriżniańskiej; wapienie z Gutenstein (trias środkowy); geneza i rozwój Jaskini Bielskiej.

Wycieczka A2
Zagadnienia hydrogeologiczne oraz czwartorzęd i paleogen wschodniego Podhala

Prowadzący: Józef CHOWANIEC, Piotr Freiwald, Beta Kępińska, Piotr Nescieruk, Wojciech Rączkowski, Wojciech Wartak, Krzysztof Witek, Antoni Wójcik.
Termin: 28.09.2009 r., poniedziałek.
Początek: Bukowina Tatrzańska hol główny hotelu „Rysy”, godz. 8.00, przewidywane zakończenie Bukowina Tatrzańska ok. godz. 18.30.
Liczba uczestników: minimalna – 8, maksymalna – 35.
Opłata: 60 zł – Opłata nie uwzględnia ubezpieczenia.
Trasa: Biały Dunajec, Zakopane – Polana Szymoszkowa, Zakopane – Pod Capkami, Zakopane – Jaszczurówka – Potok Przyporniak – Łysa Polana – Polana Hurkotne – Karpenciny – Niebieska Dolina.
Typ trasy: wycieczka autokarowa, krótkie podejścia do poszczególnych odsłonięć.
Największe różnice wzniesień przy podejściu: 50 m.
Zagadnienia: Zapoznanie się z eksploatacją oraz wykorzystaniem wód termalnych do celów grzewczych; kontakt fliszu podhalańskiego z eocenem węglanowym i mezozoikiem tatrzańskim; zjawiska geodynamiczne; zjawiska krasowe na kontakcie fliszu podhalańskiego i węglanowych utworów tatrzańskich; tektonika na kontakcie niecki podhalańskiej z Tatrami; utwory czwartorzędowe oraz flisz Doliny Białki.

Wycieczka A3
Jura i kreda kriżniańska i jura choczańska w Tatrach Zachodnich, paleogen podhalański

Prowadzący: Renata JACH, Elżbieta Machaniec, Marta Oszczypko-Clowes, Alfred Uchman.
Termin: 28.09.2009 r., poniedziałek.
Początek: Bukowina Tatrzańska hol główny hotelu „Rysy”, godz. 8.00, przewidywane zakończenie Bukowina Tatrzańska ok. godz. 18.50.
Liczba uczestników: minimalna – 8, maksymalna – 20.
Opłata: 50 zł – Opłata nie uwzględnia ubezpieczenia.
Trasa: Dolina Lejowa – Świńska Turnia – Wściekły Żleb – Podnóże Zawiesistej Turni – Jaworzynka Miętusia – Staników Żleb.
Typ trasy: wycieczka piesza (średnio ciężka).
Największe różnice wzniesień przy podejściu: 250 m.
Zagadnienia: warstwy zakopiańskie; eocen numulitowy; formacja kopieniacka; facje jury kriżniańskiej od wapieni plamistych, przez wapienie krynoidowe spikulity i bulaste do radiolarytów; margle z Kościeliskiej; wybrane utwory triasu i dolnej jury jednostki choczańskiej.

Wycieczka A4
Współczesne przekształcenia rzek i torfowisk na Podhalu oraz ich ochrona

Prowadzący: Bartłomiej WYŻGA, Ryszard Kaczka, Adam Łajczak, Andrzej Obidowicz, Artur Radecki-Pawlik, Joanna Zawiejska.
Termin: 28.09.2009 r., poniedziałek.
Początek: Bukowina Tatrzańska hol główny hotelu „Rysy”, godz. 8.00, przewidywane zakończenie Bukowina Tatrzańska ok. godz. 18.50.
Liczba uczestników: minimalna – 8, maksymalna – 20.
Opłata: 80 zł – Opłata nie uwzględnia ubezpieczenia.
Trasa: Witów – Chochołów – Podczerwone – Wróblówka – Nowy Targ – Dębno
Typ trasy: przejścia piesze – ok. 8 km, konieczne kalosze.
Zagadnienia: Przyczyny i przebieg współczesnego wcinania się rzek na Podhalu (Czarny Dunajec, stanowisko Witów); współczesne zmiany w sedymentacji żwirów rzecznych spowodowane ingerencją człowieka w korytach (Czarny Dunajec, stanowisko Chochołów); zmiany hydromorfologicznego zróżnicowania rzek górskich spowodowane presją człowieka a przekształcenia ich biocenoz, perspektywy osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego rzek w świetle wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej (Czarny Dunajec, stanowisko Podczerwone); depozycja grubego rumoszu drzewnego w rzece górskiej o zróżnicowanej morfologii, środowiskowa rola rumoszu drzewnego (Czarny Dunajec, stanowisko Wróblówka); holoceńska akumulacja torfów w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej, środowiskowa rola torfowisk i ich przekształcania przez człowieka (Nowy Targ, Bór na Czerwonem); formowanie się kęp w górskiej rzece żwirodennej (Białka, stanowisko Dębno).

Wycieczka A5
Tektonika alpejska w waryscyjskim krystaliniku Tatr Zachodnich

Prowadzący: Zbigniew CYMERMAN
Termin: 28.09.2009 r., poniedziałek.
Początek: Bukowina Tatrzańska hol główny hotelu „Rysy”, godz. 8.00, przewidywane zakończenie Bukowina Tatrzańska ok. godz. 19.00.
Liczba uczestników: minimalna – 8, maksymalna – 20.
Opłata: 60 zł – Opłata nie uwzględnia ubezpieczenia.
Trasa: Polana Huciska – Upalone – Łuczniańska Przełęcz – Czoło – Długi Upłaz – Góra Rakoń – Przełęcz pod Wołowcem – Wołowiec.
Typ trasy: wycieczka piesza (średnio ciężka), długa, męcząca.
Największe różnice wzniesień przy podejściu: 1000 m.
Zagadnienia: Alpejskie deformacje kruche; łuski krystaliczne; kartografia metamorfiku Tatr Zachodnich; struktury tektoniczne i kinematyka krystaliniku górnej części Doliny Chochołowskiej.

Wycieczka A6
Trawertyny wokół Tatr

Prowadzący: Michał GRADZIŃSKI z zespołem
Termin: 28.09.2009 r., poniedziałek.
Początek: Bukowina Tatrzańska hol główny hotelu „Rysy”, godz. 7.30, przewidywane zakończenie Bukowina Tatrzańska ok. godz. 19.00.
Liczba uczestników: minimalna – 8, maksymalna – 40.
Opłata: 110 zł – Opłata nie uwzględnia ubezpieczenia.
Trasa: Lúcký (Liptów) – Bešeňová (Liptów) – Ganovce (Spisz) – Ružbachy (Spisz).
Typ trasy: wycieczka autokarowa, krótkie podejścia do poszczególnych odsłonięć
Największe różnice wzniesień przy podejściu: 50 m.
Zagadnienia: Lúcký – współczesne i plejstoceńskie trawertyny; Bešeňová – plejstoceńskie trawertyny, współczesna kaskada trawertynowa; eemska kopuła trawertynowa w Ganovcach; współczesne trawertyny w Ružbachach.

Wycieczka A7
Lądowy neogen i czwartorzęd Kotliny Orawsko-Nowotarskiej i ich podłoże (flisz podhalański, płaszczowina magurska) - stratygrafia, sedymentacja, tektonika, trzęsienia ziemi

Prowadzący: Marek CIESZKOWSKI, Leonard MASTELLA, Danuta Klimkiewicz, Mirosław Ludwiniak, Monika Struska, Witold Zuchiewicz
Termin: 28.09.2009 r. poniedziałek
Początek: Bukowina Tatrzańska hol główny hotelu „Rysy”, godz. 8.00; przewidywane zakończenie Bukowina Tatrzańska ok. godz. 18.00
Liczba uczestników: minimalna – 8, maksymalna – 20.
Opłata: 70 zł – Opłata nie uwzględnia ubezpieczenia.
Trasa: Szaflary – Ząb – Stare Bystre.
Typ trasy: przejazdy autokarem, piesze podejścia do odsłonięć (miejscami podejście i zejście stromym, zalesionym lub kamienistym stokiem).
Największe różnice wzniesień przy podejściu: 100 m.
Zagadnienia: kontakt tektoniczny pienińskiego pasa skałkowego z fliszem podhalańskim, łuska Skrzypnego; strefa uskokowa Białego Dunajca; martwice wapienne w potoku Suchym, ich wiek, budowa wewnętrzna, geneza i związek z tektoniką; kontakt słodkowodnego neogenu Kotliny Orawskiej z fliszem podhalańskim. Odsłonięcia warstw chochołowskich – flisz (oligocen) – osady lądowe: żwiry, piaski i iły (późny miocen); litostratygrafia, cechy sedymentologiczne, uskoki, tektoniczna geneza Kotliny Orawskiej – nowe dane; lądowe (słodkowodne) utwory neogenu – tufit, żwiry, piaski, iły; litostratygrafia, cechy sedymentologiczne, uskoki, spękania tektoniczne w klastach zlepieńców; trzęsienia ziemi na Podhalu i Orawie; utwory miocenu morskiego serii magurskiej podłoża Kotliny Orawskiej i osady neogenu lądowego (nadkład) – stratygrafia, sedymentacja, tektonika, niezgodność kątowa i erozyjna.

Wycieczka B1
Trias jednostki choczańskiej, elementy kriżniańskie pomiędzy jednostkami choczańskimi, najniższa część paleogenu Podhala

Prowadzący: Elżbieta GAŹDZICKA, Andrzej Gaździcki, Joachim Szulc, Alfred Uchman.
Termin: 29.09.2009 r., wtorek.
Początek: Bukowina Tatrzańska hol główny hotelu „Rysy”, godz. 8.00, przewidywane zakończenie Bukowina Tatrzańska ok. godz. 18.50.
Liczba uczestników: minimalna – 8, maksymalna – 20.
Opłata: 60 zł – Opłata nie uwzględnia ubezpieczenia.
Trasa: Wielkie Koryciska – Małe Koryciska – Mała Sucha Dolina – Cisowa Turnia – wylot Doliny Lejowej.
Typ trasy: wycieczka piesza, lekka do lekko ciężkiej (miejscami podejście i zejście stromym, zalesionym lub kamienistym stokiem).
Największe różnice wzniesień przy podejściu: 300 m.
Zagadnienia: geologia Wielkich Korycisk (dolomity z Ramsau, wapienie z Reifling, warstwy z Partnach, dolomity z Wetterstein); dolomity z Wetterstein na dolomitach uławiconych; formacja kopieniecka i formacja norowicka, dolomity z Ramsau.

Wycieczka B2
Eocen Tatrzański

Prowadzący: Elżbieta MACHANIEC, Michał Gradziński, Renata Jach, Piotr Roniewicz, Alfred Uchman
Termin: 29.09.2009 r., wtorek.
Początek: Bukowina Tatrzańska hol główny hotelu „Rysy”, godz. 8.00, przewidywane zakończenie Bukowina Tatrzańska ok. godz. 17.30.
Liczba uczestników: minimalna – 8, maksymalna – 20.
Opłata: 60 zł – Opłata nie uwzględnia ubezpieczenia.
Trasa: Sucha Dolina – Kamieniołom pod Capkami – Dolina Małej Łąki – Dolina Lejowa.
Typ trasy: przejazdy autokarem, piesze podejścia do odsłonięć (miejscami krótkie podejście i zejście stromym, zalesionym lub kamienistym stokiem).
Największe różnice wzniesień przy podejściu: 50 m.
Zagadnienia: Słodkowodne stromatolity w dolnych zlepieńcach eoceńskich; morskie węglanowe facje eocenu numulitowego i warunki kontrolujące jego zróżnicowanie.

Wycieczka B3
Tektonika fliszu podhalańskiego

Prowadzący: Leonard MASTELLA, Danuta Klimkiewicz, Mirosław Ludwiniak.
Termin: 29.09.2009 r., wtorek.
Początek: Bukowina Tatrzańska hol główny hotelu „Rysy”, godz. 8.00, przewidywane zakończenie Bukowina Tatrzańska ok. godz. 14.45.
Liczba uczestników: minimalna – 8, maksymalna – 20.
Opłata: 60 zł – Opłata nie uwzględnia ubezpieczenia.
Trasa: Jurgów – Niedzica – Kacwin – Białka.
Typ trasy: przejazdy autokarem, piesze podejścia do odsłonięć
Największe różnice wzniesień przy podejściu: 50 m.
Zagadnienia: Tektonika strefy osiowej fliszu podhalańskiego. Strefa uskokowa Białki – część S. Cios. Mezofałdy. Tarasy rzeki Białki, neotektonika; Kontakt południowy Karpat Wewnętrznych z Karpatami Zewnętrznymi (kontakt fliszu podhalańskiego z pienińskim pasem skałkowym). Złuskowania przykontaktowe, brekcje kataklazyty, drobne i średnie uskoki i fałdy. Martwice wapienne; Tektonika północnego skrzydła synklinorium podhalańskiego – strefa fleksury przypienińskiej, Dajki piaszczyste; Tektonika północnego skrzydła synklinorium podhalańskiego – strefa warstw o małych upadach, drobne uskoki. Ławica egzotykowa w warstwach zakopiańskich; Północny fragment uskoku Białki. Przyuskokowe skręcenia położenia warstw, spękania ciosowe; Wejście na Obłazową Skałę. Widok na przełom rzeki Białki i odwzorowanie w morfologii strefy uskokowej Białki. Problematyka geotektoniczna.

Wycieczka B4
Tektonika krystaliniku Goryczkowej i „czapek” krystalicznych Czerwonych Wierchów

Prowadzący: Zbigniew CYMERMAN.
Początek: Bukowina Tatrzańska hol główny hotelu „Rysy”, godz. 8.00, przewidywane zakończenie Bukowina Tatrzańska ok. godz. 18.00.
Termin: 29.09.2009 r., wtorek.
Liczba uczestników: minimalna – 8, maksymalna – 20.
Opłata: 80 zł – Opłata zawiera cenę biletu kolejka na Kasprowy Wierch, nie uwzględnia ubezpieczenia.
Trasa: Kasprowy Wierch – Góra Beskid – Czuba Goryczkowa –Kopa Kondracka – Przełęcz Kondracka – Kalatówki.
Największe różnice wzniesień przy podejściu: 250 m.
Typ trasy: wycieczka piesza (średnio ciężka).
Zagadnienia: Alpejskie deformacje kruche; łuski krystaliczne; kartografia metamorfiku Tatr Zachodnich; ewolucja strukturalna krystaliniku Czerwonych Wierchów.

Wycieczka B5
Trias Tatricum i Fatricum

Prowadzący: Piotr JAGLARZ, Tomasz Rychliński.
Początek: Bukowina Tatrzańska hol główny hotelu „Rysy”, godz. 8.00, przewidywane zakończenie Bukowina Tatrzańska ok. godz. 18.30.
Termin: 29.09.2009 r., wtorek.
Liczba uczestników: minimalna – 10, maksymalna – 16.
Opłata: 90 zł – Opłata zawiera cenę biletu kolejka na Kasprowy Wierch, nie uwzględnia ubezpieczenia.
Trasa: Kasprowy Wierch – Skrajna Turnia – Przełęcz Liliowe – Hala Gąsienicowa – Skupniów Upłaz – Boczań – Wielki Kopieniec – zejście na Toporową Cyrhlę.
Największe różnice wzniesień przy podejściu: 200 m.
Typ trasy: wycieczka piesza (średniej trudności, długie zejście również stromym stokiem).
Zagadnienia: utwory klastyczne triasu dolnego; utwory węglanowe triasu środkowego (jednostka Tatricum);
wczesnodiagenetyczne dolomity górnego ladynu, kontakt osadów węglanowych triasu środkowego z klastykami kajpru karpackiego; osady klastyczne kajpru karpackiego; klastyczno-węglanowe osady retyku (Formacja Fatrzańska); osady anizyjskiej platformy węglanowej z fauną i ichnofaną (jednostka Fatricum).