LXXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego

"Budowa geologiczna, geologia naftowa, wody geotermalne i ochrona środowiska Pojezierza Myśliborskiego - Bloku Gorzowa"

11-14 września 2010 roku
Szczecin
Patronat honorowy:

doc. dr hab. Jerzy Nawrocki - Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego
Michał Szubski - Prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Władysław Husejko - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin
Prof. dr hab. Andrzej Witkowski - Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Szczecińskiego
Tadeusz Kulczyk - Dyrektor Zielonogórskiego Oddziału PGNiG
Piotr Gliniak - Dyrektor Departamentu Poszukiwania Złóż PGNiG

Komitet Organizacyjny LXXX Zjazdu PTG
Przewodniczący:

prof. UW dr hab. Paweł Karnkowski - Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
dr Andrzej Piotrowski - Zakład Regionalny Geologii Pomorza w Szczecinie PIG-PIB

Sekretarze:

mgr Bartosz Kotrys - ZRGP PIG-PIB
mgr inż. Ryszard Hoc - ZRGP PIG-PIB

Koordynator wycieczek:

mgr Jan Seidler

Sprawy finansowe:

Bożena Walowska - ZRGP PIG-PIB

Członkowie:

doc. dr hab. Fryderyk Brose - DGG
mgr Ryszard Dobracki - ZRGP PIG-PIB
mgr Dorota Jańczuk - Urząd Miasta Szczecin
prof. dr hab. Ryszard Kotliński - Uniwersytet Szczeciński
Stanisław Kulik - Prezes Geotermii Pyrzyce
mgr Witold Pulkowski - Geolog Wojewódzki Województwa Zachodniopomorskiego
mgr Justyna Relisko-Rybak - ZRGP PIG-PIB
mgr Małgorzata Schiewe - ZRGP PIG-PIB
dr Werner Stackebrandt - LBGRB
mgr Eugeniusz Teska - Geolog Wojewódzki Województwa Lubuskiego
mgr inż. Zenon Wiśniowski - ZRGP PIG-PIB
Tadeusz Wolnowski - PGNiG

Szczegółowe informacje dotyczące LXXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego można uzyskać w komunikacie zamieszczonym w formie pliku PDF.

Szczegółowych informacji udziela także Bartosz Kotys: nr tel. (91) 43 23 436.

Zgłoszenia można dokonać za pomocą zamieszczonego formularza w formacie pliku PDF lub pliku DOC.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać:

 1. na adres email: zjazd.ptg@pgi.gov.pl
 2. lub pocztą na adres:
  Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
  Zakład Regionalny Geologii Pomorza
  ul. Wieniawskiego 20
  71-130 Szczecin
  z dopiskiem: „LXXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego”

Termin zgłoszenia i opłat mija z dniem 31 maja 2010 roku.

Opłaty konferencyjne*
Specyfika Koszt (zł/osobę)
pełna 400
dla członków PTG (opłacone składki) 350
emeryci - członkowie PTG 50
studenci, doktoranci, członkowie PTG juniorzy (zgłaszający abstrakty posterów) 0
osoba towarzysząca 200

*Opłata konferencyjna obejmuje:

 • materiały konferencyjne (nie dotyczy osób towarzyszących)
 • udział w sesji plenarnej, referatowej i posterowej
 • poczęstunek podczas przerw „kawowych”
 • śniadania, obiady i kolacje
 • rejs statkiem po Odrze
 • suchy prowiant

UWAGA! Opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania i wycieczek terenowych.

Koszt wycieczek terenowych wynosi 40 zł/osobę.
O udziale w wycieczkach terenowych decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku ilości zgłoszonych uczestników poniżej 5 osób wycieczka nie odbędzie się. Opłata za wycieczkę nie ulega zwrotowi.

Wpłaty należy dokonać na konto bankowe:
Państwowy Instytut Geologiczny Zakład Regionalny w Szczecinie
ul. Wieniawskiego 20
71-130 Szczecin

PEKAO S. A. IV o/Szczecin
Nr 24 1240 6654 1111 0000 4969 2648