18 maja 2022 r. – Uroczysta Sesja poświęcona 100-leciu PTGeol!

Szanowni Państwo, W dniu 18. maja 2022 r. w Krakowie odbędzie się Uroczysta Sesja poświęcona obchodom 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Została ona objęta patronatem narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie uzyskania niepodległości i patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. W skład Komitetu Honorowego weszli: Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska i Piotr Dziadzio, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Główny Geolog

Posiedzenie Naukowe O. Krakowskiego 12.05.2022

Oddział Krakowski oraz Instytut Nauk Geologicznych PAN zapraszają na referat, który wygłosi Maisa Tunik (Universidad Nacional de Río Negro, Argentina) Short and quick history of the Neuquen Basin, Argentina Referat zostanie wygłoszony w dniu: 12 maja 2022 r. (czwartek) o godzinie 17.15 Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWRmZjdiNTktNTBmMC00MmQyLWJhYTAtNDIyMGVhMzRiMWQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f298dad5-56e1-4a1d-85e8-934bea2809a4%22%2c%22Oid%22%3a%221226d709-29c9-4b98-a670-1ef27a45bf04%22%7d Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Ogólnopolskie Posiedzenie Naukowe PTGeol 11.05.2022

Ogólnopolskie Posiedzenia Naukowe Polskiego Towarzystwa Geologicznego Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geologicznego Oddział Krakowski oraz Sekcja Sozologii zapraszają na posiedzenie naukowe, w ramach którego  prof. dr hab. inż. Andrzej Paulo (AGH), dr Anna Abramowicz (INoZ UŚ), dr inż. Andrzej Gałaś (IGSMiE PAN), dr hab. Magdalena Misz-Kennan prof. UŚ (INoZ UŚ), dr hab. Justyna Ciesielczuk prof. UŚ (INoZ UŚ), wygłoszą referat pt.: „Sekcja Sozologii Polskiego Towarzystwa Geologicznego –

Ogólnopolskie Pos. Nauk. PTGeol 21.04.2022

Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia PTGeoloraz Oddział Krakowski zapraszają na posiedzenie naukowe, w ramach którego  Anna Sałacińska (ING PAN, INoZ UŚ), Ianko Gerdjikov (Sofia Univ.), Alexandre Kounov (Univ. of Basel), David Chew (Trinity College Dublin), Krzysztof Szopa (INoZ UŚ),  Ashley Gumsley (INoZ UŚ), Izabela Kocjan (ING PAN), Beata Marciniak-Maliszewska (UW)i Foteini Drakou (Trinity College Dublin) wygłoszą referat pt.: „Ewolucja

Posiedzenie Nauk O. Krakowskiego 14.04.2022

Oddział Krakowski PTGeol oraz Instytut Nauk GeologicznychPAN zapraszają na referat, który wygłoszą: Agata Kuźma, Julia Dziewońska, Agata Biała, Julia Krzyżowska, Łukasz Weryński oraz Krzysztof Ninard (KNGS UJ) Zapis cykliczności w profilu opok kampanu w Piotrawinie (przełom środkowej Wisły): dynamiczna zmienność w monotonnych skałach Referat zostanie wygłoszony w dniu: 14 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godzinie 17.00 w auli Ośrodka Badawczego ING PAN przy ul. Senackiej 1 w Krakowie Zarząd Oddziału