OGÓLNOPOLSKIE POSIEDZENIA NAUKOWE – 02.12.

Oddział Krakowski oraz Sekcja Badań Strukturalnych i Geozagrożeń Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowe, w ramach którego  dr inż. Jan Barmuta (WGGiOŚ AGH) oraz dr Krzysztof Starzec (WGGiOŚ AGH)  wygłoszą referat pt.: Uskok Rycerki, zachodnie Karpaty Zewnętrzne – próba integracji geologii powierzchniowej i danych sejsmicznych, oraz przyczynek do dyskusji o ekstensji w Karpatach Zewnętrznych Referat zostanie wygłoszony: 2 grudnia 2021 r. (czwartek, godz. 17.00) Link do spotkania na platformie

OGÓLNOPOLSKIE POSIEDZENIA NAUKOWE – 25.11.

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowe, w ramach którego prof. dr hab. inż. Marek Wendorff (WGGiOŚ AGH) wygłosi referat pt.: Polska „rewolucja geologiczna” w jednym ze złożowo najbogatszych obszarów świata (Copperbelt Środkowej Afryki): nowa tektonostratygrafia orogenu lufiliańskiego i implikacje dla poszukiwań Referat zostanie wygłoszony: 25 listopada 2021 r. (czwartek, godz. 17.00) Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGJmY2ZlMDQtNGQwYS00N2UxLWJlNDgtMjE5OTFjZmU0M2Vj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d Oddział

OGÓLNOPOLSKIE POSIEDZENIA NAUKOWE – 18.11.

Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowe, w ramach którego  dr hab. Justyna Ciesielczuk (prof. UŚ), prof. dr hab. Monika J. Fabiańska (INoZ UŚ), dr Krzysztof Gaidzik (INoZ UŚ), dr Pádhraig S. Kennan (Un. Coll., Dublin), dr hab. Magdalena Misz-Kennan (prof. UŚ) i dr Ádám Nádudvari (INoZ UŚ) wygłoszą referat pt.: „Jak tworzyły się „blueberries” na Marsie?  Studium eksperymentalne i ziemskie analogi” Referat zostanie wygłoszony: 18 listopada 2021 r.

OGÓLNOPOLSKIE POSIEDZENIA NAUKOWE – 04.11.

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowe, w ramach którego dr hab. Karina Apolinarska, prof. IG UAM,  wygłosi referat pt.: „Możliwości i ograniczenia zastosowania składu izotopowego (δ13C i δ18O) muszli mięczaków słodkowodnych w badaniach paleośrodowiskowych” Referat zostanie wygłoszony: 4 listopada 2021r. (czwartek, godz. 17.00) Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae11215774652440789e106a744662576%40thread.tacv2/1635413187257?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22c44a5d99-3a2d-46c3-9b56-cec6f245c8d1%22%7d Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa GeologicznegoKomitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geologicznego

OGÓLNOPOLSKIE POSIEDZENIA NAUKOWE – 28.10.

Oddział Górnośląski oraz Sekcja Badań Strukturalnych i Geozagrożeń Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowe, w ramach którego  dr Jacek Szczygieł (INoZ UŚ),  wygłosi referat pt.: „Badania tektoniczne w jaskiniach” Referat zostanie wygłoszony: 28 października 2021r. (czwartek, godz. 17.00) Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTgxMjZkN2MtODMxNi00ZmE1LWE2MWItYmM2NjhhNDNmMjFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d Oddział Górnośląski oraz Sekcja Badań Strukturalnych i GeozagrożeńPolskiego Towarzystwa Geologicznego Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geologicznego