IV PKG został przełożony na rok 2024!

IV Polski Kongres Geologiczny został przełożony na 2024 r! Zmiana terminu podyktowana jest kolejna falą pandemii Covid-19 i trwającymi obostrzeniami. Czynniki te nie pozwalają na określenie bezpiecznego terminu, w którym mógłby się odbyć Kongres. Organizatorzy IVPKG (Oddział Poznański PTG) i Zarząd Główny PTG podjęli powyższą decyzję mając na względzie możliwość pełnego i bezpiecznego uczestnictwa wszystkich zainteresowanych tak ważnym wydarzeniem. Więcej szczegółów znajduje się na stronie kongresu: http://4pkg.home.amu.edu.pl/

OGÓLNOPOLSKIE POSIEDZENIA NAUKOWE – 24.06.

Sekcja Historii Nauk Geologicznych Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowe, w ramach którego  dr hab. inż. Piotr Krzywiec (prof. ING PAN), dr hab. Stanisław Wołkowicz (prof. PIG-PIB), mgr Rafał Sikora (PIG-PIB), mgr Katarzyna Jóźwik (PIG-PIB), mgr Marek Adamski (PIG-PIB) oraz dr Krystyna Wołkowicz (PIG-PIB) wygłoszą referat pt.: „Historyczne mapy geologiczne Polski oraz obszarów otaczających i ich prezentacja na stronach PTG i PIG-PIB” Referat zostanie wygłoszony: 24 czerwca 2021r. (czwartek, godz. 17.00)

OGÓLNOPOLSKIE POSIEDZENIA NAUKOWE – 17.06.

Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowe, w ramach którego  dr hab. inż. Małgorzata Labus (prof. Pol. Śląskiej) zaprezentuje referat pt.: „Popularyzacja nauk geologicznych na Górnym Śląsku przez Górnośląskie Towarzystwo Geologiczne (Geologische Vereinigung Oberschlesiens) w latach 1924-41” Referat zostanie wygłoszony: 17 czerwca 2021r. (czwartek, godz. 17.00) Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDc1NTA5OTgtMzc4ZS00MGUzLWJiYzgtOGE5MjUxNmRhMzFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d Zarząd Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego Komitet Organizacyjny

OGÓLNOPOLSKIE POSIEDZENIA NAUKOWE – 10.06.

Szanowni Państwo, W związku z planowanym w dniu 20 stycznia 2022 r. sympozjum na temat historii PTG i przełożeniu na ten termin referatów dotyczących historii oddziałów zmianie uległ m. in. tytuł referatu w dniu 10.06.2021 r. W trosce o przedstawienie jak najszerszego spektrum badań geologicznych z udziałem członków PTG dbamy o różnorodność prezentowanych zagadnień. Poniżej zamieszczona jest ciekawa propozycja na najbliższy czwartek. Tym razem poruszony zostanie temat bardzo na czasie i wpisujący

OGÓLNOPOLSKIE POSIEDZENIA NAUKOWE – 27.05.

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowe, w ramach którego dr Wojciech Śliwiński (ING UWr.) wygłosi referat pt.: „Biały spągowiec rejonu eksploatowanego złoża miedzi na monoklinie przedsudeckiej” Referat zostanie wygłoszony: 27 maja 2021r. (czwartek, godz. 17.00) Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDI2MDYxNTctZTQ2NS00Yjk3LWI3NjktOTVlMjUxMjU4YzI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%2278125f96-6aaf-4837-aa46-ccca7bf97b63%22%7d Zarząd Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego Komitet Organizacyjny Obchodów

Zmarła dr Eugenia Gawor-Biedowa

Zawiadamiamy, że w dniu 13 maja 2021 r. w wieku 91 lat zmarła Ś. P. dr Eugenia Gawor-Biedowa Była Członkiem Polskiego Towarzystwa Geologicznego, długoletnim pracownikiem Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie. Po przejściu na emeryturę w 1993 roku, wciąż pozostawała aktywna zawodowo. Wyrażamy żal po odejściu tej wyjątkowej, aktywnej i energicznej osoby. Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 25 maja 2021 r. na Starych Powązkach w Warszawie. Rozpocznie je Msza Św. o godz.14.00 w kościele Św. Karola Boromeusza przy