Sympozjum Historyczne PTGeol 21.01.2022 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Sympozjum Historycznym Polskiego Towarzystwa Geologicznego „ODDZIAŁY I SEKCJE PTGEOL – DZIAŁALNOŚĆ I ICH ROLA W TOWARZYSTWIE” które odbędzie się 21 stycznia 2022 r. o godz. 10.00 w formie on-line na platformie MSTeams Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Pana Piotra Dziadzio, Podsekretarza Stanu w Mnisterstwie Środowiska, Głównego Geologa Kraju, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa oraz  Pana Mateusza Damrata, Dyrektora Państwowego Instytutu

ZASŁUŻENI DLA POLSKIEJ GEOLOGII !

Z wielką przyjemnością informujemy, że Minister Klimatu i Środowiska Pani Anna Moskwa przyznała członkom Polskiego Towarzystwa Geologicznego Odznaki Honorowe “ZASŁUŻONY DLA POLSKIEJ GEOLOGII”! Uhonorowanie 31 członków Towarzystwa nastąpiło 28 grudnia 2021 r. na wniosek Prezesa PTGeol prof. Tadeusza Peryta. Uroczyste wręczenie odznak odbędzie się 18 maja 2022 r. w Krakowie podczas Uroczystej Sesji poświęconej obchodom 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geologicznego. To szczególne wyróżnienie niemal od początku ustanowienia w 1979 r.

Odszedł Ś.P. prof. Leonard Mastella

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 1 stycznia 2022 r. zmarł profesor dr hab. Leonard Mastella. Profesor Leonard Mastella był wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Czynnie uczestniczył w pracach Zarządu Oddziału Warszawskiego. Był laureatem nagrody imienia Bohdana Świderskiego za pracę doktorską Tektonika fliszu we wschodniej części Podhala, opublikowaną w 1975 roku oraz nagrody imienia Ludwika Zejsznera za rozprawę habilitacyjną pt. Budowa i ewolucja strukturalna okna tektonicznego Mszany Dolnej, opublikowaną w 1988 roku.

Życzenia Świąteczne i podsumowanie 2021 r.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy Wam serdeczne życzenia, abyście ten czas spędzili w spokoju i rodzinnej atmosferze! Nadchodzi również koniec 2021 r., w którym Polskie Towarzystwo Geologiczne obchodziło jubileusz 100-lecia istnienia. Niestety, po raz kolejny niespokojny czas pandemii znacznie ograniczył nasze bezpośrednie kontakty, co  nie pozwoliło na bezpieczne zorganizowanie Sesji Jubileuszowej oraz Spotkania Barbórkowego. Mimo tej sytuacji, w mijającym

OGÓLNOPOLSKIE POSIEDZENIA NAUKOWE – 16.12.

Oddział Wrocławski oraz Sekcja Badań Strukturalnych i Geozagrożeń Polskiego Towarzystwa Geologicznego zapraszają na posiedzenie naukowe, w ramach którego   dr Piotr Słomski (PIG-PIB) dr hab. Jacek Szczepański (prof. UWr., ING UWr.)   wygłoszą referat pt.: „Modelowanie sekwestracji mineralnej CO2 w ordowickich i sylurskich mułowcach z polskiej części basenu bałtyckiego ” Referat zostanie wygłoszony: 16 grudnia 2021r. (czwartek, godz. 17.00) Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGJiNzFmMDgtYjYwMy00M2E5LWFkYzgtZTg0ZTNmYWVkMzMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d