Ogólnopolskie Posiedzenia PTGeol 29_09_22

Serdecznie zapraszamy na poiedzenie, podczas którego Andrew S. Gale(School of Earth and Environmental Sciences, Portsmouth, UK) przedstawi referat pt.: „The 200-year history of the Cretaceous – 1822-2022” Posiedzenie odbędzie się: 29 września 2022r. (czwartek, godz. 17.15) Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 17.00): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmFhYTgwMzEtYTJmYS00ZDBjLTkzZWItY2YxZjEyNjlhYTJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d Zarząd Główny i Oddział Warszawski PTGeol

100-lecie PTGeol – Relacja z Jubileuszowej Sesji 18.05.2022

W dniu 18 maja 2022 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się uroczysta Jubileuszowa Sesja poświęcona 100-leciu Polskiego Towarzystwa Geologicznego zapraszamy do galerii zdjęć Wydarzenie zostało objęte patronatem narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie uzyskania niepodległości i patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, a w skład Komitetu Honorowego weszli: Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska oraz Piotr Dziadzio, podsekretarz stanu w Ministerstwie

Listy Helwiga – PTGeol Patronem wystawy

Polskie Towarzystwo Geologiczne roztoczyło Patronat nad wystawą historyczną w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie pt.: Listy Helwinga XVIII-wieczna korespondencja wybitnego węgorzewianina Jerzego Andrzeja Helwinga ze światowej sławy szwajcarskim przyrodnikiem Johannem Jacobem Scheuchzerem Honorowy patronat wystawy sprawuje Burmistrz Węgorzewa Krzysztof Kołaszewski Patronami wystawy są również:Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk,Komisja Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut

Posiedzenie Naukowe O. Krakowskiego 12.05.2022

Oddział Krakowski oraz Instytut Nauk Geologicznych PAN zapraszają na referat, który wygłosi Maisa Tunik (Universidad Nacional de Río Negro, Argentina) Short and quick history of the Neuquen Basin, Argentina Referat zostanie wygłoszony w dniu: 12 maja 2022 r. (czwartek) o godzinie 17.15 Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWRmZjdiNTktNTBmMC00MmQyLWJhYTAtNDIyMGVhMzRiMWQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f298dad5-56e1-4a1d-85e8-934bea2809a4%22%2c%22Oid%22%3a%221226d709-29c9-4b98-a670-1ef27a45bf04%22%7d Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego