Walne Zebranie PTG

Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu Oddziału Krakowskiego PTG zapraszam na  Walne Zebranie w celu wyborów delegatów na 87 Zjazd PTG w Czarnej, w dniu 26.06.2019 r.

Zebranie będzie połączone z sesją naukową, na której wygłoszone zostaną następujące referaty:

  1. Jan Hejnar1, Krzysztof Starzec2, Aneta Wronka3, Wojciech Schnabel3, Marek Szczerba1 (1ING PAN, 2AGH, 3GEOKRAK) – Chemo-, lito- i biostratygrafia eoceńsko-oligoceńskich osadów jednostki śląskiej w rejonie Gorlic – powierzchniowy offset dla odwiertów poszukiwawczych
  2. Rafał Sikora, Tomasz Wojciechowski (Centrum Geozagrożeń PIG-PIB) – Osuwiska w Sudetach – analiza regionalna i wstępna ocena zagrożeń

Zebranie i sesja naukowa odbędą się o godzinie 17.00 w dniu 4 czerwca (wtorek) 2019 r., w auli Ośrodka Badawczego ING PAN (ul. Senacka1, Kraków).

Serdecznie zapraszamy również studentów i doktorantów geologii.