Referat – Odział Wrocławski

Serdecznie zapraszamy Państwa na odczyt Oddziału Wrocławskiego PTG, który odbędzie się w najbliższy czwartek, 11.02.2021 r. o godzinie 17:17 w ramach posiedzeń naukowych PTG i Stowarzyszenia Geologów Wychowanków Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest to pierwszy, inauguracyjny referat Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego odbywający się w formule on-line. Gorąco zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w referatach tego cyklu i w dyskusjach. 

Odczyt pt.  “Odkrycie złóż miedzi przyczynkiem do gospodarczego i społecznego rozwoju Dolnego Śląska”  wygłosi: dr Cezary Bachowski (KGHM Polska Miedź S.A.) 

Obecnie, z uwagi na epidemię wirusa SARS CoV-2, posiedzenia te będą odbywać się w trybie zdalnym przy pomocy platformy Microsoft Teams w każdy czwartek, od godziny 17:17. Standardowy czas prezentacji nie powinien przekraczać 1 godziny. Przed każdym spotkaniem Członkowie Oddziału otrzymają link umożliwiający uczestnictwo. Podobnie, link każdego Posiedzenia Naukowego naszego Oddziału otrzymają wszystkie osoby, które będą chciały uczestniczyć w referatach. W celu uzyskania linku do posiedzenia naukowego należy zgłosić chęć uczestnictwa do sekretarza Oddziału, Aleksandra Kowalskiego (aleksander.kowalski@uwr.edu.pl). Referaty będą odbywać się poprzez zdalne udostępnianie ekranu przez prowadzącego, a każdy z Uczestników spotkania będzie miał możliwość zabrania głosu i zadania pytań. Pytania do osób referujących oraz uwagi można też będzie zgłaszać poprzez zasygnalizowanie tego faktu w trakcie prelekcji. Po wygłoszonym referacie, wcześniej nadesłane i przygotowane przez Prelegentów streszczenia wykładu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Geologicznego, a także stronie Stowarzyszenia Geologów Wychowanków Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w spotkaniach i referatach, a także do zgłaszania swoich prezentacji. Zachęcamy wszystkich Członków PTG do zapraszania innych zainteresowanych osób spoza naszego grona! 

Z geologicznym pozdrowieniem 

Zarząd Oddziału Wrocławskiego 

Polskiego Towarzystwa Geologicznego