Ogólnopolskie sesje referatowe PTG

Z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Komitet Organizacyjny czuwający nad obchodami jubileuszu podjął się zorganizowania ogólnopolskich sesji referatowych. Inicjatywa wspólnych sesji referatowych spotkała się z dużym odzewem wśród członków PTG, a niektóre osoby nawet oczekiwały takiego rozwiązania w okresie pandemii, kiedy nastąpiło ograniczenie bezpośredniej działalności społecznej.

Po raz pierwszy członkowie z różnych Oddziałów i Kół PTG będą mogli zaprezentować swoje dokonania na polu geologii oraz zapoznać się z osiągnięciami kolegów z innych ośrodków za pomocą transmisji referatów poprzez sieć internetową.

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu Kalendarz Posiedzeń Naukowych, których tematyka jest bardzo różnorodna i obrazuje kierunki w jakich podążają współczesne badania geologiczne prowadzone przez polskich geologów.

Przedstawione zostaną wyniki badań podstawowych i stosowanych, prowadzonych w Polsce i zagranicą, w skali mikro i w skali regionalnej. Poznamy również zagadnienia z dziedziny geologii planetarnej!

Warto zauważyć, że  część referatów przygotowana jest przy współudziale kolegów z ośrodków zagranicznych. Z racji jubileuszu 100-lecia PTG, wśród referatów nie zabraknie tematyki poświęconej Towarzystwu. Z jednej strony będą one refleksją historyczną, wspomnieniem wspólnych konferencji i osób, które już odeszły, a z drugiej strony mogą one stanowić przyczynek do rozważań nad dalszą integracją naszego środowiska. Historia PTG to również część historii Polski nierozerwalnie związana z nauką i jej praktycznymi osiągnięciami dla gospodarki.

Zapraszamy do udziału w sesjach, które odbywać się będą co drugi czwartek o godz. 17.00.

Transmisja posiedzeń będzie za pomocą platformy MS TEAMS, a linki do niej będą Państwu przesyłane z tygodniowym wyprzedzeniem.

Zaczynamy 11 marca 2021 r. o 17.00!